www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Documente eliberate de D.S.P. Neamţ Avize și autorizații Autorizația sanitară de funcționare pentru prestarea de servicii funerare Documente necesare pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru activităţi de înmormântare/înhumare (cimitire)

Documente necesare pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru activităţi de înmormântare/înhumare (cimitire)

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1532/2017

 1. memoriu tehnic;
 2. certificatul de urbanism (doar pentru cimitirele infiintate dupa anul 1958);
 3. planul de situatie cu incadrare in zona;
 4. schite cu detalii de structura functionala si dotari specifice;
 5. actul de infiintare al cimitirului;
 6. acte doveditoare privind detinerea legala a spatiului; 
 7. declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;
 8. regulamentul de organizare şi funcţionare a cimitirului, avizat de autoritatea publică locală;
 9. dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară, respectiv chitanţa de plată a tarifului de autorizare, în valoare de 500 lei - copie conformă cu originalul;
 10. copia chitanţei reprezentând taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare (conform art. 475 alin 1 din Legea nr. 227/2015 cu modificările şi completările ulterioare) eliberată de unitatea administrativ-teritorială unde se află situat obiectivul şi/sau unde se desfăşoară activităţile pentru care se solicită autorizarea;
 11. alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale, identificate de personalul specializat, prezentate în etapa de evaluare.

Documentele menţionate vor fi depuse, într-un dosar, în copie, cu menţiunea „conform cu originalul“ şi vor fi semnate şi/sau ştampilate de către solicitant.

 

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.