www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni

Ordinul ministrului sănătății nr. 1390 din 08.11.2010

privind aprobarea Ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea cardiologie

Având în vedere:

 - art. 16, lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 7, lit. c) din Anexa 1A, Regulament de organizare şi funcţionare al Comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii din Ordinul nr. 326/2009 pentru înfiinţarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a Comisiei naţionale de transparenţă cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor HG nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de asistenţă medicală nr. CSA 9134 / 27.08.2010,

ministrul sănătăţii emite următorul

 ORDIN

Art. 1 Se aprobă Ghidurile de practică medicală pentru specialitatea cardiologie prevăzute în Anexele 1-13, după cum urmează:

 1. Recomandările Asociaţiei Europene de Ecocardiografie privind standardizarea efectuării, stocării digitale şi raportării ecocardiografiilor – anexa 1;
 2. Ghidul ESC pentru diagnosticul şi tratamentul insuficienţei cardiace acute şi cronice 2008,  Partea I – anexa 2;
 3. Ghidul ESC pentru diagnosticul şi tratamentul insuficienţei cardiace acute şi cronice 2008,  Partea a II-a – anexa 3;
 4. Algoritmuri de diagnostic şi tratament în afectiunile cardiovasculare – anexa 4;
 5. Document de consens clinic al experţilor Colegiului American de Cardiologie/Societǎţii     Europene de Cardiologie asupra cardiomiopatiei hipertrofice - anexa 5;
 6. Diagnosticul şi tratamentul disecţiei de aortă - anexa 6;
 7. Ghid pentru stimularea cardiacă şi terapia de resincronizare - anexa 7;
 8. Ghidul european de prevenţie a bolilor cardiovasculare în practica clinică: rezumat – anexa 8;
 9. Ghid de diagnostic şi tratament al hipertensiunii pulmonare arteriale – anexa 9;
 10. Raport al comitetului Societǎţii Europene de Cardiologie privind moartea subitǎ cardiacǎ - anexa 10;
 11. Ghid de diagnostic şi tratament al bolilor pericardului - anexa 11;
 12. Document de consens al experţilor privind managementul bolilor cardiovasculare în timpul stării de graviditate - anexa 12;
 13. Ghid pentru evaluarea si tratamentul valvulopatiilor - anexa 13.

 Art. 2 Anexele vor putea fi accesate pe site-ul Ministerului Sănătăţii, la adresa www.ms.ro, Rubrica Ghiduri clinice.

Art. 3 Anexele 1-13 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4 Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, unităţile sanitare publice şi private, precum şi personalul medical implicat în furnizarea de servicii medicale din specialităţile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.