Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Legislație

Legislație

Legislație
DECIZIA nr. 200 din 14 decembrie 2015
privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru care nu este necesară notificarea, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor decizii
Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003
Legea drepturilor pacientului
Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sănătății
Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sănătății
Legea nr. 113/2016 din 27 mai 2016
pentru modificarea art. 391 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Legea nr. 176 din 18 octombrie 2000
privind dispozitivele medicale
Legea nr. 226 din 5 iunie 2009
Legea organizarii si funcționarii statisticii oficiale în România
Legea nr. 226/2009
privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 321 din 26 iunie 2001
privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0 - 12 luni
Manual pentru Certificarea Cauzelor de Deces în Europa
 
Ordin 1074 din 23.09.2016
privind aprobarea listei unităților sanitare și a medicilor prescriptori ai medicamentelor imunosupresoare pentru tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați
Ordin ministrului sănătății nr. 1524 din 4 decembrie 2009
privind aprobarea ghidurilor clinice pentru obstetrică-ginecologie
Ordin ministrului sănătății publice nr. 50 din 23 ianuarie 2004
privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 601/12.06.2012
privind stabilirea modului de acordare a audiențelor în cadrul Ministerului Sănătăţii
Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 386/2015 din 31 martie 2015
privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016
Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 427 din 11 aprilie 2017
privind constituirea consiliilor de experţi pentru evaluarea secţiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, din sistem public şi privat
Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 668/172 din 5 octombrie 1999
cuprinzând unele prevederi referitoare la sistemul informațional
Ordinul ministrului sănătății nr. 153 din 26 februarie 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
Ordinul ministrului sănătății nr. 240 din 3 martie 2004
privind aprobarea Standardelor minimale pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii şi a baremului minimal de dotare a acestora
Ordinul ministrului sănătății nr. 232 din 22 martie 2011
pentru aprobarea condițiilor privind redistribuirea personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din cadrul unităților sanitare care se reorganizează ca și cămine pentru persoane vârstnice, care nu a fost preluat de acestea, în alte unități sanitare

        Copyright © 2004-2017 Direcția de Sănătate Publică Neamț.