www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Documente eliberate de D.S.P. Neamţ Avize și autorizații Legislație în vigoare

Legislație în vigoare

Ordinul ministrului sănătății nr. 1428 din 19 septembrie 2019
privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul
Ordinul ministrului sănătății nr. 1532/2017 din 29 decembrie 2017
privind aprobarea formularelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare
Ordinul ministrului sănătății nr. 1530/2017 din 28 decembrie 2017
pentru modificarea Normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.162/2010
Hotărârea Guvernului României nr. 741/2016 din 12 octombrie 2016
pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare
Hotărârea Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 5 din 28 ianuarie 2016
privind procedura de eliberare a autorizației de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut
Ordinul ministrului sănătății nr. 1162 din 31.08.2010
pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul
Ordinul ministrului sănătății nr. 1030 din 20 august 2009
privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, cu modificările și completările ulterioare
Ordinul ministrului sănătății nr. 1636 din 15 decembrie 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificările ulterioare, referitoare la avizarea unităților de tehnică medicală
Ordinul ministrului sănătății nr. 240 din 3 martie 2004
privind aprobarea Standardelor minimale pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii şi a baremului minimal de dotare a acestora
Ordinul ministrului sănătății nr. 153 din 26 februarie 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
Legea nr. 176 din 18 octombrie 2000
privind dispozitivele medicale
Ordonanța Guvernului nr. 124 din 29 august 1998
privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
Ordinul ministrului sănătății nr. 15 din 14 ianuarie 2020
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 458 din 17.02.2023
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei
Ordinul ministrului sănătății nr. 1.945/2023
privind aprobarea condițiilor de autorizare a unităților sanitare, publice sau private, pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice în vederea procurării, deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor supuse autorizării și a listei afecțiunilor medicale incompatibile cu calitatea persoanelor de a procura, deține sau, după caz, de a purta ori folosi arme letale sau neletale supuse autorizării

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.