Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Legislație Legislație în vigoare

Legislație în vigoare

Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sănătății
Legea nr. 226 din 5 iunie 2009
Legea organizarii si funcționarii statisticii oficiale în România
Ordinul ministrului sănătății publice nr. 919 din 27 iulie 2006
privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, prelucrare si transmitere a informațiilor legate de activitatea spitalului
Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 668/172 din 5 octombrie 1999
cuprinzând unele prevederi referitoare la sistemul informațional
Ordinul ministrului sănătății nr. 610 din 14.05.2009
privind raportarea deceselor de cauză violentă de către Instituţiile de Medicină Legală
Manual pentru Certificarea Cauzelor de Deces în Europa
 
Ordinul ministrului sănătății nr. 1500 din 24 noiembrie 2009
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensiva din unitățile sanitare
Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1782/576 din 28 decembrie 2006
privind înregistrarea și raportarea statistica a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continua și spitalizare de zi
Ordin ministrului sănătății nr. 1524 din 4 decembrie 2009
privind aprobarea ghidurilor clinice pentru obstetrică-ginecologie
Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1301/500 din 11 iulie 2008
pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevazute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personala, pe baza de prescripție medicala, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobata prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008
Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1764 din 22 decembrie 2006
privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenţă locale, judeţene şi regionale din punctul de vedere al competenţelor, resurselor materiale şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenţa medicală de urgenţă şi îngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi în stare critică
Ordinul ministrului sănătății nr. 1059 din 20 noiembrie 2003
privind declararea nominală obligatorie şi evidenţa medicilor
Ordinul ministrului sănătății nr. 1078 din 27 iulie 2010
privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti
Ordinul ministrului sănătății nr. 1159/31.08.2010
privind aprobarea Listei unităţilor de asistenţă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie
Ordinul ministrului sănătății nr. 1162 din 31.08.2010
pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul
Ordinul ministrului sănătății nr. 232 din 22 martie 2011
pentru aprobarea condițiilor privind redistribuirea personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din cadrul unităților sanitare care se reorganizează ca și cămine pentru persoane vârstnice, care nu a fost preluat de acestea, în alte unități sanitare
Ordinul ministrului sănătății nr. 1014 din 20 iunie 2011
privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului naţional de diabet zaharat
Ordin ministrului sănătății publice nr. 50 din 23 ianuarie 2004
privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate
Ordinul ministrului sănătății nr. 1011 din 9 iunie 2011
pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 601/12.06.2012
privind stabilirea modului de acordare a audiențelor în cadrul Ministerului Sănătăţii
Ordinul ministrului sănătății publice nr. 613 din 9 mai 2013
privind aprobarea Normelor de organizare şi desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști şi asistenții medicali de pediatrie
Ordinul ministrului sănătății nr. 1028 din 27 august 2013
pentru modificarea şi completarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613/2013
Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003
Legea drepturilor pacientului
Ordinul ministrului sănătății nr. 386 din 7 aprilie 2004
privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 648/406 din 3 iunie 2014
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi
Ordinul ministrului sănătății nr. 1074 din 23.09.2016
privind aprobarea listei unităților sanitare și a medicilor prescriptori ai medicamentelor imunosupresoare pentru tratamentul în ambulatoriu al pacienților transplantați
Legea nr. 321 din 26 iunie 2001
privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0 - 12 luni
Ordinul ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor nr. 267/1253 din 21 martie 2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 - 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern
Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 386/2015 din 31 martie 2015
privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016
DECIZIA nr. 200 din 14 decembrie 2015
privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru care nu este necesară notificarea, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor decizii
Ordin 1074 din 23.09.2016
privind aprobarea listei unităților sanitare și a medicilor prescriptori ai medicamentelor imunosupresoare pentru tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați
Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 427 din 11 aprilie 2017
privind constituirea consiliilor de experţi pentru evaluarea secţiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, din sistem public şi privat
Legea nr. 113/2016 din 27 mai 2016
pentru modificarea art. 391 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

        Copyright © 2004-2017 Direcția de Sănătate Publică Neamț.