www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Unități sanitare Spitale Avizarea modificării structurii organizatorice pentru unitățile sanitare publice, avizarea înființării unei unități sanitare private, avizarea structurii organizatorice a unității sanitare private, modificarea structurii unității sanitare private

Avizarea modificării structurii organizatorice pentru unitățile sanitare publice, avizarea înființării unei unități sanitare private, avizarea structurii organizatorice a unității sanitare private, modificarea structurii unității sanitare private

În conformitate cu prevederile art. 172 alin. (6) *, (7) * și (8)* din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare: „(6)* Structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, la propunerea managerului spitalului, prin serviciile deconcentrate ale Ministerului Sănătăţii, după caz, în funcţie de subordonare, sau la iniţiativa Ministerului Sănătăţii şi/sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia.” „(7)* Structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele publice din reţeaua proprie a altor ministere şi instituţii publice cu reţea sanitară proprie se aprobă prin ordin al ministrului, respectiv prin act administrativ al conducătorului instituţiei, cu avizul Ministerului Sănătăţii.” „(8) * spitalele private se înfiinţează sau se desfiinţează cu avizul Ministerului Sănătăţii, în condiţiile legii. Structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea şi schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele private se fac cu avizul Ministerului Sănătăţii, în condiţiile legii”.

Documente_necesare_pentru_structuri.pdf — PDF document, 1437Kb

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.