www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni

Ordinul ministrului sănătății nr. 1232 din 2 august 2011, privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea neonatologie

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 18 august 2011

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei asistenţă medicală şi politici publice de sănătate nr. Cs.A. 7.499 din 30 iunie 2011,

având în vedere:

- art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 7 lit. c) din anexa nr. 1A "Regulament de organizare şi funcţionare al Comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii" la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 326/2009 privind înfiinţarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a Comisiei naţionale de transparenţă, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

ART. 1

Se aprobă ghidurile de practică medicală pentru specialitatea neonatologie, prevăzute în anexele nr. 1 - 15, după cum urmează:

 1. Determinarea vârstei de gestaţie la nou-născut - anexa nr. 1;
 2. Alimentaţia nou-născutului la termen sănătos - anexa nr. 2;
 3. Profilaxia infecţiei cu virus sinciţial respirator VRS - anexa nr. 3;
 4. Diagnosticul şi tratamentul convulsiilor neonatale - anexa nr. 4;
 5. Reanimarea neonatală - anexa nr. 5;
 6. Echilibrarea nou-născutului pentru transport şi transportul neonatal - anexa nr. 6;
 7. Managementul sindromului de detresă respiratorie prin deficit de surfactant - anexa nr. 7;
 8. Oxigenoterapia la nou-născut - anexa nr. 8;
 9. Alimentaţia enterală a nou-născutului la termen bolnav - anexa nr. 9;
 10. Alimentaţia parenterală a nou-născutului la termen bolnav - anexa nr. 10;
 11. Termoreglarea la nou-născut - anexa nr. 11;
 12. Spălarea mâinilor - anexa nr. 12;
 13. Urmărirea nou-născutului cu risc pentru sechele neurologice şi de dezvoltare - anexa nr. 13;
 14. Diagnosticul şi tratamentul hipoglicemiei neonatale - anexa nr. 14;
 15. Alimentaţia enterală a prematurului - anexa nr. 15.

ART. 2

Anexele vor putea fi accesate pe site-ul Ministerului Sănătăţii, la adresa www.ms.gov.ro , rubrica "Ghiduri clinice".

ART. 3

Anexele nr. 1 - 15*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

------------

*) Anexele nr. 1 - 15 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

ART. 4

Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, unităţile sanitare publice şi private, precum şi personalul medical implicat în furnizarea de servicii medicale din specialităţile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 5

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,

Cseke Attila

Bucureşti, 2 august 2011.

Nr. 1.232.

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.