www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni

2012 - PROCEDURA DE REDIRECTIONARE A 2% DIN IMPOZITUL PE VENIT

Potrivit prevederilor Codului Fiscal, orice contribuabil persoană fizică poate direcţiona 2% din impozitul pe venit, plătit statului, către ce organizaţie non­ guvernamentală (asociaţie, fundaţie etc.) doreşte. Practic, în acest fel, fiecare persoană poate transmite statului modul în care doreşte să fie cheltuită o parte din impozitul pe venit pe care îl plăteşte. Această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau donaţie, ci este, în esenţă, o parte a bugetului de stat care este direcţionată de către fiecare cetăţean în parte către entitatea dorită de acesta!

Cei care optează ca, prin direcţionarea a 2% din impozitul pe care I-au plătit statului pentru salariile din anul 2011, să sprijine activitatea SMURD, trebuie să completeze şi să transmită, până la data de 15 mai 2012 doar una dintre cele două declaraţii, in funcţie de situaţia în care se încadrează:

  1. dacă obțin doar venituri din salarii: completează Declaraţia 230, citind cu atenţie instrucţiunile de la final. Anul la care se face referire in declaraţie este 2011, deoarece ne referim la impozitul pe venit din 2011, conform fişei fiscale. In cazul in care nu se cunoaşte suma corespunzătoare a 2% din impozit aceasta va fi calculată de către organele fiscale (căsuţa respectivă poate rămâne necompletată).
  2. dacă obţin venituri din alte surse (cedarea folosinţei bunurilor, drepturi de autor, etc.): completează Declaraţia 200, (punctul III) citind cu atenţie instrucţiunile de la final. Anul la care se face referire in declarație este 2011, deoarece ne referim la impozitul pe venit din 2011, conform fisei fiscale. In cazul in care nu se cunoaşte suma corespunzătoare a 2% din impozit aceasta va fi calculată de către organele fiscale (căsuţa respectivă poate rămâne necompletată). Cei care obţin pe lângă salarii şi alte venituri, vor completa formularul 200, la toate capitolele aferente tipului de venit obţinut, inclusiv capitolul III „Destinaţia sumei reprezentând 2% din impozitul pe venitul anual datorat”.

Datele de completare a declaraţiilor:

Denumire entitate nonprofit: FUNDATIA PENTRU SMURD

Cod de identificare fiscala: 20177660

Cont bancar (IBAN): R015 RNCB 0188 0848 0804 0001

Formularul se completează de in două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Formularul se depune direct sau se trimite prin posta cu scrisoare recomandată (confirmare de primire) la Administrația Finanţelor Publice a localităţii de domiciliu.

În conformitate cu O.G. nr.92/2003, art. 11, alin. (4), beneficiarii sumelor obţinute prin completarea formularelor 230 sau 200 nu pot obţine informații cu caracter fiscal din care sa reiasă „identitatea vreunei persoane fizice sau juridice”. În cazul în care doresc, donatorii, pot să comunice fundației faptul că au depus formularele respective.

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.