www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Legislație Legislație în vigoare 2008

2008

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1301/500 din 11 iulie 2008
pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevazute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personala, pe baza de prescripție medicala, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobata prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.