www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Documente eliberate de D.S.P. Neamţ Avize și autorizații Autorizația sanitară de funcționare pentru prestarea de servicii funerare Documente necesare pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru activităţi de incinerare a persoanelor decedate (crematorii umane)

Documente necesare pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru activităţi de incinerare a persoanelor decedate (crematorii umane)

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1532/2017

  1. memoriul tehnic cu detalii constructive ale crematoriului;
  2. planul de situaţie cu încadrarea în zonă;
  3. certificat de urbanism;
  4. schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice activităţii;
  5. actul de înfiinţare a crematoriului/autorizaţia de construcţie;
  6. acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului;
  7. declaraţie pe propria răspundere că spaţiul este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;
  8. dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară, respectiv chitanţa de plată a tarifului de autorizare, în valoare de 500 lei - copie conformă cu originalul;
  9. alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale, identificate de personalul specializat, prezentate în etapa de evaluare;
  10. copia chitanţei reprezentând taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare (conform art. 475 alin 1 din Legea nr. 227/2015 cu modificările şi completările ulterioare) eliberată de unitatea administrativ-teritorială unde se află situat obiectivul şi/sau unde se desfăşoară activităţile pentru care se solicită autorizarea.

Documentele menţionate sunt depuse, într-un dosar, în copie, cu menţiunea „conform cu originalul“ şi vor fi semnate şi/sau ştampilate de către solicitant.

 

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.