www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni

În perioada post inundație

PENTRU ÎNCEPUT - PROTEJAŢI-VĂ!

 • Daca aţi fost evacuat, întorceţi-vă acasa doar dacă autorităţile au permis acest lucru!
 • Uscaţi-vă casa cât mai repede posibil (24 sau 48 ore)!
 • Deschideţi toate uşile şi ferestrele atunci când lucraţi şi lăsaţi cât mai multe lucruri de¬schise (şifonier, sertare, dulapuri)! Daca e nevoie, luaţi uşile de pe balamale!
 • Îndepărtaţi apa stagnantă şi materialele ude!
 • Utilizaţi dacă se poate o maşină cu vaacum pentru îndepărtarea apei de pe podele, su¬prafeţe dure, covoare!
 • Aveţi grijă la instalaţiile electrice şi de gaz: nu porniţi gazul sau lumina dacă observaţi urme de umezeală. Porniţi-le numai după ce au fost verificate, dacă este posibil de către un tehnician calificat!
 • Ţineţi copiii şi animalele de companie în afara zonei afectate de inundaţii până ce curăţe¬nia a fost finalizată!
 • Purtati cizme de cauciuc, mănuşi impermeabile şi un sort când efectuaţi curăţenia!
 • Dacă atunci când spălaţi, frecaţi, stropiţi apă sau sunt răspândite particule de praf, pur¬taţi o mască pe faţă (cum ar fi cele disponibile din magazinele specializate). Ochelarii de protecţie oferă o protecţie suplimentară şi pot fi refolosiţi după spălare, dacă este necesar.
 • Spălaţi-vă hainele utilizate în timpul curăţenie cu apă calda şi detergent, separat de hainele necontaminate!
 • Spălati-vă bine mâinile cu apă curata şi săpun după fiecare curăţare. Tăieturile deschise sau rănile trebuie să fie în permanenţă curate şi folosiţi plasturi rezistenţi la apă pentru a preveni contactul cu apa din inundaţii. 
 • Informaţi-vă dacă apa esta potabilă!
 • Fierbeţi apa de la robinet până când se declară că aprovizionarea cu apă a fost remediată!
 • Nu mâncaţi alimente care au venit în contact cu apa viiturilor!

Daca prezentaţi semne de boala sau sunteţi rănit adresaţi-vă medicului!

RISCURI PENTRU SĂNĂTATE

Apele de inundaţie şi apele stagnante postinundaţie prezintă diverse riscuri pentru sănătatea umană: boli infecţioase (boală diareică acută, hepatită virală A sau dizen¬terie), pericole chimice, răni, înec.

Unele boli infecţioase pot apare după inundaţii datorită scăderii sanitaţiei sau supraa¬glomerării în cazul persoanelor care au fost evacuate şi cazate în adăposturi temporare. Consumul de apă sau alimente contaminate de apa din inundaţii poate duce la apariţia de boli diareice (cum ar fi Salmoneloza sau infecţia cu E colii). Pentru a vă proteja pe dvs. şi pe familia dvs.:

 • Spălaţi-vă mâinile cu apă si săpun după contactul cu apele de inundaţii;
 • Nu permiteţi copiilor să se joace in zonele cu apă stagnantă după inundaţii;
 • Spălaţi frecvent mâinile copiilor cu apă si săpun (întotdeauna înainte de mese);
 • Nu permiteţi copiilor să se joace cu jucării care au fost contaminate de apa de inundaţii şi nu au fost dezinfectate;
 • Nu vă spălaţi în apă care poate fi contaminată cu apa din canalizare sau produse chimice toxice. Acestea includ râuri, cursuri de apă sau lacuri contaminate cu apă de inundaţii.

RECOMANDĂRI

 • Evitati expunerea la ape de inundaţii dacă aveţi o rană deschisă;
 • Daca prezentaţi răni/plăgi care au venit în contact cu solul, fecalele sau apa murdară adre- saţi-vă medicului! în funcţie de antecedentele vaccinate este posibil sa fie nevoie de un rapel antitetanic. Alte recomandări vaccinate vor fi făcute in funcţie de caz sau de situaţia epidemi¬ológica locala si vor fi stabilite de departamentul de sanatate publica locala/nationala;
 • Păstraţi plăgile deschise cât mai curat posibil, spălând bine apă curată şi cu săpun;
 • Acoperiţi rănile deschise dupa ce le-ati curăţat, cu un bandaj impermeabil pentru a reduce riscul de infecţie;
 • Dacă o rană prezintă obiecte străine (aşchii, cioburi, resturi de metal etc) sau prezintă roşeată, umflare sau scurgeri, solicitaţi imediat asistenţă medicală imediată;
 • Fiţi conştienţi de riscurile chimice în timpul inundaţiilor! Apele de inundaţie pot trans¬porta substanţe chimice periculoase de la locul de depozitare la distanţă;
 • Protejaţi-vă de electrocutare dupa o inundaţie! (Nu atingeţi niciodată o linie electrică căzută, nu conduceşi niciodată dacă liniile elecrice sunt căzute în apă; evitaţi contactul cu liniile electruce aeriene în timpul curăţeniei sau altor activităţi). 

Ce trebuie făcut în interiorul casei?

După inundaţii, umiditatea excesivă şi apa rămasă contribuie la răspândirea mucegaiului în case şi alte clădiri. La reîntoarcerea acasă, după inundaţii, mucegaiul poate fi prezent şi ar putea reprez¬enta un risc pentru sănătatea familiei dumneavoastră. Dacă găsiţi mucegai în casă, zonele sau obiectele afectate trebuie tratate pentru a elimina sporii de mucegai cât mai curând posibil. Urmaţi aceşti paşi pentru curăţarea casei şi îndepărtarea mucegaiurilor: curăţaţi, uscaţi, dezinfectaţi.

Ce şi cum să curăţaţi şi să dezinfectaţi?

 • Aerisiţi zona unde lucraţi înainte şi în timpul curăţeniei!
 • Dacă obiectele au stat în umezeală două sau mai multe zile, scoateţi-le afară!
 • Îndepărtaţi materialele contaminate sau mucegăite, precum şi cele afectate de canalizare, nămolul sau noroiul lăsat după retragerea apelor!
 • Îndepărtaţi materialele de construcţie care conţin celuloză sau fibre de lemn prelucrate (placa de gips acoperită cu celuloză, carton, fibre de lemn, panouri din lemn stratificat si plăci din fibre de densitate medie), cu excepţia cazu¬lui în care este din lemn masiv. Materialul care conţine celuloză prezintă un risc ridicat de răspândire a unui mucegai toxic (Stachybotrys). Prima dată, trebuie îndepărtate celu¬loza şi materialele din fibre de lemn utilizate în spaţii în care nu este vizibilă răspândirea mucegaiului!
 • Aruncaţi obiecte care nu pot fi curăţate şi uscate (saltele, perne, mobilier tapiţat, cârti, jucării, pluşuri umplute, obiecte din material spongios, cosmetice,etc)!
 • Puneţi deşeurile în cutii rezistente sau în saci de gunoi!
 • Articolele fabricate din stofa pot fi spălate cu apă caldă si detergent!
 • Curăţaţi toate suprafeţele dure (cum ar fi pereţii şi podelele) cu apă caldă şi detergent. Dacă suprafaţa este dură, curăţaţi-o cu o perie rigidă!
 • Nu amestecaţi între ele substanţele utilizate pentru curăţenie! (amestecul între înalbitor şi amoniac degajă vapori toxici!)
 • Zonele mici de mucegai pot fi uşor îndepărtate cu soluţii de mucegai. Acestea pot fi achiziţionate din magazine specializate. Dacă mucegaiul persistă sau se extinde, este recomandat să contactaţi un specialist în îndepărtarea mucegaiului!
 • Vopsirea şi montarea pe mucegai nu va opri creşterea mucegaiului! Creşterea mucegaiului va înceta odată ce pereţii casei se vor usca!
 • Spălaţi-vă bine mâinile cu apă şi săpun după fiecare curăţare. Tăieturile deschise sau rănile trebuie să fie în permanenţă curate şi folosiţi plasturi rezistenţi la apă pentru a preveni contactul cu apa din inundaţii. 

Uscarea

 • Încălzirea, folosirea dezumidificatoarelor şi o bună aerisire vă pot ajuta să vă uscaţi casa.
 • Dacă utilizaţi aparate interioare de încălzire pentru a usca un spaţiu interior, asigu- raţi-vă că există o aerisire corespunzătoare. In interior, nu utilizaţi generatoare pe bază de benzină sau diesel sau alt combustibil, deoarece gazele eliminate conţin monoxid de carbon, care poate fi dăunător.
 • Dacă aveţi sisteme de încălzire si o centrală cu gaz sau cu ulei si acestea au fost verif- icate de un inginer, le puteţi porni. Păstraţi termostatul între 20 °C si 22 °C pentru o uscare constantă.
 • Dacă aveţi orificii de aerisire în podea, asiguraţi-vă că sunt deblocate pentru a asigura ventilaţia încrucişată în aceste zone. Pe măsură ce pardoselile şi pereţii se usucă, materialul şi praful rezultat trebuie aspirat în mod regulat.
 • Mucegaiul ar trebui să dispară pe măsură casa se usucă. Dacă acesta persistă, con¬tactaţi autorităţile specializate în îndepărtarea mucegaiului şi autorităţile locale de sănătate publică pentru ajutor.

Ce trebuie făcut în curtea casei?

 • Ţineţi copiii şi animalele de companie în afara zonei afectate de inundaţii până ce curăţenia a fost finalizată!
 • Purtaţi cizme de cauciuc, mănuşi impermeabile şi ochelari de protecţie timpul curăţirii zonei afectate!
 • Evacuaţi apa stagnantă cu ajutorul unei maşini cu vaacum! Dacă aveţi în curte un sistem de evacuare a apelor reziduale, verificaţi-1 să nu fie înfundat!
 • Îndepărtaţi nămolul, aluviunile şi deşeurile aduse de ape!
 • Vidanjaţi latrinele şi reamenajaţi rampa de gunoi!
 • Curăţaţi toate clădirile şi anexele din gospodărie!
 • După finalizarea curăţeniei spălaţi-vă bine mâinile cu apă curată şi săpun.
 • Utilizaţi apă fiartă timp de 1 minut şi lasată să se răcească (înainte de spălatul mâinilor) sau apa care a fost dezinfectată cu substanţe clorigene în scopul igienei personale!
 • Spălaţi-vă hainele utilizate în timpul curăţeniei cu apă caldă şi detergent, separat de hainele necontaminate!

Daca prezentaţi semne de boală sau sunteţi rănit adresaţi-vă medicului! 

Curatarea si dezinfectia fântânii

 • Curăţarea fântânii se poate face manual sau se poate utiliza o pompă de noroi/nisip. Mai întâi se scoate toată apa din fântână (sleirea fântânii) cu o pompă sau cu găleţile. Apoi se curăţă pereţii (cu o perie aspră) şi fundul fântânii de nămol sau alte murdării până când acesta rămâne curat.
 • Dezinfectia fântânii se face numai dupa ce fântâna a fost curăţată şi apa a ajuns din nou la nivelul obişnuit. Dezinfectia fântânii se face de obicei cu substanţe clorigene (clorură de var, hipoclorit de sodiu, cloramină, etc). Cantitatea de substanţă clorigenă folosită pentru dezinfectia apei depinde de gradul de poluare şi volumul apei din fântână (calculat prin înmulţirea suprafeţei fântânii cu adâncimea coloanei de apă).
  • Intr-un vas care conţine 8-10 litri apă se dizolvă pudra de clorură de var, câte 20-50 g pentru fiecare mc de apă ce urmează a fi dezinfectată. Se lasă să se lim¬pezească câteva ore şi se introduce în fântână numai partea care s-a limpezit şi care constituie soluţia dezinfectantă. Preparate precum Cloramina sau Clorom se prezintă sub formă de comprimate şi sunt mai uşor de dozat (6-7 cp la 1 mc apă). Dacă soluţia de substanţă dezinfectantă a fost preparată corespunzător, după 30 minute apa din fântână ar trebui să aibă încă miros de clor. Fântâna se păstrează bine închisă timp de 24 ore, apoi se goleşte în întregime până dispare complet mirosul de clor.
  • Varul nestins se utilizează introducând circa 5-6 kg la 1 mc de apă. Se lasă apa in contact cu varul timp de 24 ore, timp în care fântâna nu este utilizată. După acest interval, fântâna se goleşte din nou, până ce apa nu mai conţine urme de lapte de var.
  • Se aşteaptă până când apa se ridică la nivelul ei obişnuit, după care fântâna se poate da în folosinţă.

Apa din fântână va ii consumată numai după ce au fost efectuate analize fizico-chimice şi bacteriologice care confirma potabilitatea acesteia. 

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.