www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni

În perioada inundațiilor

Telefonaţi la linia de informaţii pentru inundaţii, pentru a afla care este nivelul apelor!

Ascultaţi la radio/TV, staţia locală, pentru a afla informaţiile necesare!

Respectaţi recomandările transmise la radio sau televizor de autorităţi.

1. EFECTELE INUNDAŢIILOR ASUPRA STĂRII DE SĂNĂTATE

Efectele asupra sănătății apar fie direct prin contactul cu apa rezultată din inundaţii ne indirect, ca urmare deficienţelor la nivel de infrastructură, ecosisteme, aprovizionare cu alimente si apă sau sisteme de ajutor social. Aceste efecte pot fi imediate sau pot apărea la câteva zile, săptămâni sau luni după ce s-au retras apele.

Efectele asupra persoanelor expuse la apa din inundaţii includ:

 • înec ca urmare a deplasării pe jos sau în maşină prin apă;
 • răni cauzate de:
  • contactul cu resturile sau obiectele din apă;
  • căderi în gropi ascunse;
  • încercarea de a muta bunurile în timpul inundaţiilor;
  • prăbuşirea clădirilor;
  • electrocutare;
 • diaree, boli transmise prin vectori si rozătoare;
 • infecţii respiratorii, ale pielii si ale ochilor;
 • contaminare chimică, inclusiv intoxicaţia cu monoxid de carbon de la generatoarele utilizate pentru pomparea apei şi dezumidificarea aerului;
 • stresul şi tulburările de sănătate mintală pe termen scurt si lung, inclusiv impactul mutării;  

2. GRUPURILE POPULATIONALE VULNERABILE

Există anumite grupuri de populaţie sau indivizi care sunt expuse unui risc deosebit de suferinţă ca urmare a impactului inundaţiilor asupra stării de sănătate.

Grupurile de populaţii vulnerabile includ:

 • copiii;
 • femeile însărcinate;
 • persoanele cu boli cronice, oameni care au nevoie de îngrijire la domiciliu;
 • vârstnicii;
 • persoanele cu tulburări fizice, senzoriale şi cognitive;
 • oamenii fără adăpost;
 • persoanele aparţinând populaţiilor vulnerabile economic;
 • persoanele izolate social;
 • turiştii

Aceste grupuri populationale sunt vulnerabile deoarece au:

 • capacităţi funcţionale limitate;
 • mobilitate limitată;
 • dependenţa de medicamente importante şi / sau îngrijire la domiciliu/îngrijire regulată în cadrul unei instituţii de sănătate;
 • reţele sociale de suport slabe;
 • conştientizare redusă şi/sau cunoştinţe limitate asupra riscurilor la inundaţii;
 • lipsa resurselor sau acces limitat la acestea;
 • lipsa accesului sau acces limitat la informaţiile şi la mesajele de avertizare.

3. VACCINAREA ÎN TIMPUL INUNDAŢIILOR

Pentru a beneficia de vaccinările recomandate, adresati-vă si urmaţi sfaturile medicului de familie sau ale reprezentanţilor echipelor de intervenţie!

Riscurile de rănire pot fi crescute în timpul curăţării pagubelor produse în cursul inundaţiilor. Prin urmare, lucrătorii pentru situaţii de urgenţă şi alte lucrări de curăţare trebuie să fie siguri că sunt la curent cu seria de vaccinare împotriva tetanosului, înainte de a începe activităţile de curăţare. Lucrătorii ar trebui să verifice dosarele de imuniza¬re pentru a determina dacă au primit DTP sau DT în ultimii 10 ani. Acest lucru poate simplifica tratamentul pentru orice rană care ar putea apărea.

Alte recomandări vaccinale pentru populaţia afectată de inundaţii vor fi făcute în funcţie de caz sau de situaţia epidemiologică locala şi vor fi stabilite de departamentul de sănătate publică locală/naţională.

Situaţiile legate de aglomeraţii

Persoanele neimunizate sau subimunizate sunt expuse riscului de a contracta boli care pot fi prevenite prin vaccinare (rujeola, varicela, gripa, boala meningococică), în special în situaţii care presupun aglomerări de persoane. Trebuie acordată atenţie asigurării unei protecţii ridicate împotriva rujeolei şi a poliomielitei.

Condiţiile din adăposturile pentru sinistraţi (dormitoare comune, aglomeraţia, igiena precară) sunt factorifavorizanţi pentru o serie de boli infecţioase cum ar fi: pediculoza, scabie. Se impune o igienă personală corespunzătoare pentru prevenirea acestora asigurându-se aprovizionare cu apă si săpun, înbăieri frecvente, spălarea hainelor.

4. SIGURANŢA APEI

In timpul unei inundaţii, calitatea apei poate fi compromisă. Apa poate fi contaminată cu microorganisme (bacterii, virusuri, protozoare etc), sub¬stanţe chimice provenite din diverse surse (ex: substanţele folosite în agri¬cultură) şi această contaminare poate cauza boală sau deces.

De aceea:

 • Ascultaţi şi urmaţi anunţurile publice. Autorităţile locale vă vor spune dacă apa este sigură de băut, gătit sau pentru îmbăiere
 • Urmaţi instrucţiunile locale de folosire a apei îmbuteliate sau pentru a fierbe sau dezinfecta apa pentru gătit, curţat sau pentru îmbăiere
 • În localităţile unde funcţionează sisteme publice de aprovizionare cu apa potabilă, se recomandă să se consume pentru băut, pentru preparat mâncare şi pentru igiena personală APA din REŢEA (dacă nu sunt impuse restricţii speciale)
 • În localităţile rurale, unde aprovizionarea cu apă de face din fântânile individuale sau publice, în cazul în care acestea au fost inundate, apa se consideră NEPOTABILA şi ESTE INTERZISĂ PENTRU CONSUM!

REGULI GENERALE DE UTILIZARE ALE APEI ÎN CURSUL UNEI INUNDAŢII

 • Pentru mai multă siguranţă apa din reţea se poate consuma fiartă şi răcită - apa trebuie lăsată să se răcească singură, fără adăugarea de gheaţă;
 • În cazul în care nu este posibilă fierberea apei, dezinfecţia chimică a apei contaminate este eficientă pentru eliminarea bacteriilor si a majorităţii viruşilor. Opţiunile pentru dezinfecţia chimică includ compuşi de clor sau iod;
 • În zonele rurale unde apa se consideră nepotabilă, consumaţi apă îmbuteliată sau apă potabilă asigurată de către reprezentanţii autorităţilor publice;
 • Preveniţi contaminarea apei în timpul depozitării acesteia;
 • Folosiţi apa care este sub calitatea apei potabile numai pentru curăţare, spălarea len¬jeriei şi salubritate. În acest sens se utilizează numai în combinaţie cu detergenţi. 

5. SIGURANŢA ALIMENTELOR

Alimentele pot fi contaminate în orice moment înainte de consum inclusiv în timpul pregătirii, dacă nu sunt manipulate, pregătite si depozitate corespunzător. Siguranţa alimentară este deosebit de importantă pentru sugari, femeile însărcinate şi persoanele în vârstă care sunt cele mai sensibile la bolile cauzate de consumul de alimente (ex: toxiinfecţii alimentare,boală diareică acută, hepatite,etc).

Sfaturi privind siguranţa alimentară, pentru a evita îmbolnăvirea:

 • Spălaţi-vă în permanenţă mâinile şi spălaţi ustensilele de bucătărie;
 • Folosiţi apa clorinată pentru prepararea alimentelor şi pentru spălarea ustensilelor;
 • Prepară laptele şi hrana bebeluşului numai cu apă sigură din punct de vedere microbiologic;
 • Atunci când calitatea apei este nesigură sau insuficientă, alăptează bebeluşul la sân;
 • Separaţi alimentele neprocesate de cele gătite;
 • Preparaţi alimentele corespunzător din punct de vedere termic;
 • Consumaţi hrana atunci când este preparată;
 • Păstraţi alimentele la o temperatură sigură, daca nu au fost consumate in totalitate după preparare;
 • Păstraţi alimentele în recipiente închise ermetic.

6. CURĂŢENIA SI IGIENA ÎN TIMPUL INUNDAŢIILOR

În zonele urbane

 • Dacă canalele sau conductele de apă sunt sparte sau inutilizabile, dar vasele de toaletă sunt încă funcţionale, acoperiţi-le cu pungi de plastic sigilabile;
 • După fiecare utilizare, adăugaţi dezinfectant sau compost pentru a scădea riscul de infecţii sau a îndepărta mirosul;
 • Depozitaţi pungile pline în recipiente închise până când sistemul de colectare a deşeurilor este repus în funcţiune;
 • In cazul în care vasele de toaletă au devenit inutilizabile, utilizaţi toaletele chimice puse la dispoziţie de către autorităţi. Cea mai puţin preferată alternativă este folosirea toaletelor portabile (de camping), dar şi această metodă poate fi folosită pentru a preveni defecarea în aer liber.

În zonele rurale

 • Construiţi latrine suplimentare în apropierea unităţilor sanitare, dar la cel puţin 30 de metri distanţă de orice sursă de apă şi la 10 metri distanţă de orice rezervor de depozitare a apei sau instalaţie de tratare a apei. Dacă nu se pot construi latrine, găsiţi alte alternative;
 • În cazul în care toaletele sunt funcţionale, dar insuficiente ca număr, şi se asigură instalaţii de salubritate suplimentare în afara unităţii sanitare, persoanele cu mobili¬tate limitată (femeile însărcinate, persoane cu deficienţe, vârstnicii, etc) vor beneficia de prioritate privind accesul la toaletele funcţionale din interior. 

7. BOLIINFECŢIOASE

1. Boli transmise prin vectori

Creşterea temperaturilor în timpul sau după inundaţii şi apa rămasă sunt Mm factori care favorizează înmulţirea ţânţarilor. Aceştia pot transmite boli infecţioase. De aceea:

 • Purtaţi îmbrăcăminte cu mâneci lungi, pantaloni lungi şi şosete!;
 • Utilizaţi substanţe chimice repelente împotriva ţânţarilor, în concordanţă cu instrucţiunile de pe etichetă, pe care să le aplicaţi pe părţile descoperite ale corpului;
 • Acoperiţi pătuţul copilului sau căruciorul cu plase împotriva ţânţarilor;
 • Utilizaţi plase de protecţie la uşi, ferestre şi în jurul patului;
 • Evacuaţi apa stagnantă din curte şi/sau din diverse vase din afara locuinţei.

Daca prezentaţi semne de boală adresaţi-vă medicului!

2. Boli transmise de rozătoare

In timpul sau după ploi abundente si inundaţii, ar putea apărea unele boli infecţioase transmise de rozătoare. O astfel de boală este leptospiroza.

De aceea este necesar să luaţi în considerare următoarele sfaturi:

 • Controlul rozătoarelor de casă este foarte important;
 • Păstraţi alimentele în dulapuri şi /sau recipiente sigilate, care să nu fie la îndemâna rozătoarelor;
 • Asiguraţi-vă că toate intrările şi ferestrele sunt sigilate corespunzător pentru a împiedica pătrunderea rozătoarelor;
 • Nu lăsaţi hrana pentru animalele de companie afară;
 • Sigilaţi deşeurile în coşurile de gunoi.

Daca prezentaţi semne de boala adresaţi-vă medicului!

ÎN CAZUL PRODUCERII INUNDAŢIEI:

 • Decuplaţi întrerupătorul general de energie electrică !
 • Deconectaţi aparatele electrice!
 • Nu atingeţi echipamentele electrice dacă sunteţi ud ori staţi în apă!
 • întrerupeţi instalaţiile de alimentare cu apă şi gaze!
 • încuiaţi uşile casei şi protejaţi ferestrele pentru a nu fi sparte de vânturi puternice, de curenţii de apă sau de obiectele duse de curenţii de apă;
 • în cazul în care consideraţi că mai aveţi timp, mutaţi obiectele importante la etaje superioare;
 • Dacă trebuie să părăsiţi locuinţa, respectaţi pe cât posibil următoarele reguli:
  • Nu vă deplasaţi prin curenţi de apă: puteţi să vă pierdeţi echilibrul
  • Nu vă deplasaţi cu autoturismul în zona inundată:
 • Evacuaţi animalele şi bunurile de valoare în locuri de refugiu, dinainte stabilite;
 • Dacă este necesară evacuarea, deplasaţi-vă imediat spre o zonă înaltă din apropiere, precizată de autorităţi;
 • Dacă aţi fost surprins de viitură, urcaţi-vă către părţile superioare ale locuinţei sau pe acoperiş, până la sosirea echipelor de salvare. 
 

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.