www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Documente eliberate de D.S.P. Neamţ Avize și autorizații Avizare/autorizare/înregistrare unitati sanitare/personal sanitar Înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale Documente necesare înscrierii în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale partea I - cabinet medical grupat, cabinet medical asociat, societate civilă medicală
Informaţii utile
 

Documente necesare înscrierii în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale partea I - cabinet medical grupat, cabinet medical asociat, societate civilă medicală

1. Certificatul de membru eliberat de Colegiul Medicilor/Colegiul Medicilor Dentişti conform Legii nr. 95/2006  din care să reiasă specialitatea, competenţele, supraspecializările  medicului - copie

2. Certificatul de avizare a S.C.M./ C.M.G./ C.M.A. eliberat de Colegiul Medicilor Neamt/ Colegiul Medicilor Dentişti Neamt  in care sa fie mentionate toate specialitatile, competentele – ORIGINAL + copie

3. Dovada îndeplinirii condiţiilor minime de spaţiu şi circuite funcţionale în concordanţă cu serviciile medicale furnizate pe specialităţi, competenţe, supraspecializări (Autorizatie sanitara de functionarea eliberată conform prevederilor art. 9 din O.M.S. nr. 1030/2009 cu modificarile si completarile ulterioare) - copie

4. Dovada de deţinere legală a spaţiului (contract de vânzare-cumpărare, închiriere, concesiune, comodat) pe numele medicului – copie

5. Schiţa unitatii-  copie 

6. Declaratie pe proprie raspundere privind dotarea cabinetului in conformitate cu prevederile O. M. S. nr. 153/2003 (pentru cabinetele de medicina muncii O.M.S. nr. 240/2004) 

7. Act constitutiv şi statutul societăţii civile medicale – copie

8. Contract de grupare sau asociere în cazul cabinetelor medicale grupate/asociate, inregistrat la Administratia financiara si la D.S.P. Neamt  -  copie

9. Tabel cu medicii specialişti şi codurile  lor de parafă, care lucrează în cadrul S.C.M./ C.M.G./ C.M.A. 

7. Adeverinta cod parafa medic  împuternicit – copie

8. Contract intretinere si service aparatura medicala sau, dupa caz, copii dupa certificatele de garantie – copie

9. Contract evacuare deseuri  - copie

10. Cod fiscal - copie

        Copyright © 2004-2019 Direcția de Sănătate Publică Neamț.