www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Documente eliberate de D.S.P. Neamţ Avize și autorizații Avizare/autorizare/înregistrare unitati sanitare/personal sanitar Înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale Documente necesare eliberării certificatului anexă la certificatul de înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale partea I - cabinet medical individual
Informaţii utile
 

Documente necesare eliberării certificatului anexă la certificatul de înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale partea I - cabinet medical individual

1. Certificatul de membru eliberat de Colegiul Medicilor/Colegiul Medicilor Dentişti conform Legii nr. 95/2006  din care să reiasă specialitatea, competenţele, supraspecializările  medicului - copie

2. Certificatul de avizare a cabinetului medical individual eliberat de Colegiul Medicilor Neamt/Colegiul Medicilor Dentişti Neamt  in care sa fie mentionate toate specialitatile, competentele – ORIGINAL + copie

3. Dovada îndeplinirii condiţiilor minime de spaţiu şi circuite funcţionale în concordanţă cu serviciile medicale furnizate pe specialităţi, competenţe, supraspecializări (Autorizatie sanitara de functionarea eliberată conform prevederilor art. 9 din O.M.S. nr. 1030 /2009 cu modificarile si completarile ulterioare) - copie

4. Dovada de deţinere legală a spaţiului (contract de vânzare-cumpărare,închiriere, concesiune, comodat) pe numele medicului – copie

5. Schiţa cabinetului -  copie 

6. Declaratie pe proprie raspundere privind dotarea cabinetului in conformitate cu prevederile O. M. S. nr. 153/2003 (pentru cabinetele de medicina muncii O.M.S. nr. 240/2004) 

7. Adeverinta cod parafa – copie

8. Contract intretinere si service aparatura medicala sau, dupa caz, copii dupa certificatele de garantie – copie

9. Contract evacuare deseuri  - copie

10. Cod fiscal – copie

11. Documente care atestă modificările survenite - copie

        Copyright © 2004-2019 Direcția de Sănătate Publică Neamț.