www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Informaţii utile
 

Documente necesare înscrierii în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale partea a II - a

1. Certificatul de Avizare a Societăţii Medicale cu Personalitate Juridică - Colegiul Medicilor/Colegiul Medicilor Dentişti  in care sa fie mentionate numarul de cabinete -  original + copie

2. Dovada îndeplinirii condiţiilor minime de spaţiu şi circuite funcţionale în concordanţă cu serviciile medicale furnizate pe specialităţi, competenţe, supraspecializări (Autorizatie sanitara de functionarea eliberată conform prevederilor art. 9 din O.M.S. nr. 1030/2009 cu modificarile si completarile ulterioare) - copie

3. Certificat de Înmatriculare + cod fiscal - copie

4. Certificat constatator de la Registrul Comertului din care să reiasă  punctul de lucru - copie

5. Certificatele de membru eliberate de Colegiul Medicilor/Colegiul Medicilor Dentişti conform Legii nr. 95/2006 din care să reiasă specialitatea, competenţa, supraspecializarea medicului/medicilor  -  copii

6. Tabel cu medicii specialişti  şi codurile lor de parafă, care lucrează în cadrul societăţii  medicale cu personalitate juridică

7. Act de  deţinere  legală a spaţiului pentru:  sediul social şi sediile lucrative în care funcţionează unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică- copii;

8. Schiţă unitate - copii

9. Dovada de la Registrul Comertului din care să reiasă că societatea are obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activităţi conexe (cerere de înscriere de menţiuni şi rezoluţia pentru societăţile comerciale înfiinţate înaintea anului 2000 şi neînscrise în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale - Partea a II-a).

10. Documente justificative care să ateste că administratorul societăţii medicale sau cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului de administraţie sunt medici -diplomă de medic - copie.

11.  Adeverinta cod parafa medic titular - copie

12. Contract intretinere si service aparatura medicala sau, dupa caz, copii dupa certificatele de garantie - copie

13. Contract deseuri - copie

14. Documente ce atestă schimbările survenite la certificatul  de înregistrare (şi anexele acestuia) în Registrul unic al   cabinetelor medicale.

15. Declaratie pe proprie raspundere privind dotarea cabinetului în conformitate cu prevederile O. M. S. nr. 153/2003 (pentru cabinetele de medicina muncii O.M.S. nr. 240/2004) 

16. Contracte de muncă/prestări servicii/colaborare pentru personalul care-și desfășoară activitatea în cadrul unității - copii

        Copyright © 2004-2019 Direcția de Sănătate Publică Neamț.