www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Documente eliberate de D.S.P. Neamţ Avize și autorizații Avizare/autorizare/înregistrare unitati sanitare/personal sanitar Înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale Documente necesare înscrierii în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale partea I - cabinet medical fără personalitate juridică în cadrul asociațiilor sau fundațiilor
Informaţii utile
 

Documente necesare înscrierii în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale partea I - cabinet medical fără personalitate juridică în cadrul asociațiilor sau fundațiilor

1. Certificatul/certificatele de membru eliberat de Colegiul Medicilor/Colegiul Medicilor Dentişti conform Legii 95/2006  din care să reiasă specialitatea, competenţele, supraspecializările  medicului/medicilor - copie

2. Certificatul de avizare al Asociaţiei, Fundaţiei, Organizaţiei,  eliberat de Colegiul Medicilor Neamt/ Colegiul Medicilor Dentişti Neamt  in care sa fie mentionate toate specialitatile, competentele – ORIGINAL + copie

3. Dovada îndeplinirii condiţiilor minime de spaţiu şi circuite funcţionale în concordanţă cu serviciile medicale furnizate pe specialităţi, competenţe, supraspecializări (Autorizatie sanitara de functionarea eliberată conform prevederilor art. 9 din O.M.S. nr. 1030/2009 cu modificarile si completarile ulterioare) - copie

4. Dovada de deţinere legală a spaţiului (contract de vânzare-cumpărare,închiriere, concesiune, comodat) pe numele medicului – copie

5. Schiţa cabinetului -  copie 

6. Declaratie pe proprie raspundere privind dotarea cabinetului in conformitate cu prevederile    O. M. S. nr. 153/2003 (pentru cabinetele de medicina muncii O.M.S. nr. 240/2004) 

7. Actul constitutiv, statutul   (al Asociaţiei, Fundaţiei, Organizaţiei)   cu specificaţia servicii medicale  – copie

8. Hotărârea judecătorească de înfiinţare -  copie

9. Horărârea statuară a organelor de conducere privind înfiinţarea unuia sau mai multor cabinete medicale

10. Tabel cu medicii specialişti şi codurile  lor de parafă, care lucrează în cadrul  (Asociaţiei, Fundaţiei, Organizaţiei) 

11. Hotărârea organelor de conducere şi dovada constituirii legale pentru cultele şi lăcaşele de cult religios

12. Adeverinta cod parafa – copie

13. Contract intretinere si service aparatura medicala sau, dupa caz, copii dupa certificatele de garantie – copie

14. Contract evacuare deseuri  - copie

15. Cod fiscal - copie

        Copyright © 2004-2019 Direcția de Sănătate Publică Neamț.