www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Achiziții Publice Achiziție directă - Servicii pază sediu DSP Neamț, ianuarie 2017 INVITAȚIE Achiziție directă - Servicii pază sediu DSP Neamț, ianuarie 2017

INVITAȚIE Achiziție directă - Servicii pază sediu DSP Neamț, ianuarie 2017

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NEAMȚ, b-dul Dacia nr.  4 A, tel. 0233/234441, fax. 0233/213874, Piatra Neamț vă invită să transmiteti oferta în lei/oră, fără TVA, pentru achiziția de Servicii pază sediu DSP Neamț de la adresa: b-dul Dacia nr. 4A – cod CPV 79713000-5 ”Servicii de pază”, valoare maximă: 120.000 lei fără TVA.

Procedura de achiziție: cumpărare directă, contractare pentru perioada 1.02.2017 -31.12.2017.

Criteriul de selecție: oferta cu prețul cel mai mic, cu îndeplinirea cerințelor prevăzute în caietul de sarcini.

Data limită de transmitere: 30.01.2017, orele 1200.

Locul transmiterii ofertei: B-dul Dacia nr. 4A Piatra Neamț – Registratură.

Informații suplimentare pot fi solicitate, în scris, la sediul unității, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Persoana de contact: Comp. Achiziții Publice: Mariana Elena Bencze: tel: 0233/234441, 0764828359.

        Copyright © 2004-2019 Direcția de Sănătate Publică Neamț.