www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni

Informații utile

Informații utile privind vaccinarea

  • Art. 38 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prevede următoarele:

„cetăţenii români şi orice altă persoană aflată pe teritoriul României, precum şi unităţile şi agenţii economici au obligaţia să se supună măsurilor de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile, să respecte întocmai normele de igienă şi sănătate publică, să ofere informaţiile solicitate şi să aplice măsurile stabilite privind instituirea condiţiilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi pentru promovarea sănătăţii individului şi a populaţiei”.

  • Măsurile de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile sunt stabilite prin Programele Naţionale de Sănătate, respectiv Programul Naţional de Imunizare, aprobate prin hotărâre de guvern.
  • Prin ordin comun al ministrului sănătăţii se stabileşte Calendarul Naţional de Vaccinări.
  • Nerespectarea  obligațiilor ce revin atât persone fizice, cât şi personelor juridice, constituie contravenţii stipulate la art. 34  lit. m şi r din H.G. nr. 857/2011, respectiv:      

„m) nerespectarea de către persoane fizice, suspecţi şi convalescenţi de boli transmisibile, contacţi şi purtători sănătoşi de germeni patogeni, precum şi de către persoane juridice, a măsurilor prevăzute de normele în vigoare, în scopul prevenirii şi combaterii bolilor transmisibile;

r) nerespectarea instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii privind imunizările obligatorii, măsurile de luptă în focar, izolarea bolnavilor cu boli transmisibile şi eliberarea avizului epidemiologic. (...)

Aceste contravenţii  sunt sancţionate cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice şi de la 10.000 la 15.000 lei pentru persoane juridice.”

Faţă de aceste prevederi legale, se poate concluziona că, deşi nu se stipulează în mod expres obligativitatea vaccinărilor, aceasta rezultă tocmai din obligativitatea supunerii, din partea oricărui cetăţean român, precum şi a oricărei alte persoane aflate pe teritoriul României, tuturor măsurilor de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile, vaccinarea fiind una dintre ele.

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.