www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Noutăți Știri În atenția tuturor furnizorilor de servicii medicale! - Prevederile Deciziei nr. 200 din 14 decembrie 2015, privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru care nu este necesară notificarea

În atenția tuturor furnizorilor de servicii medicale! - Prevederile Deciziei nr. 200 din 14 decembrie 2015, privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru care nu este necesară notificarea

În atenția tuturor furnizorilor de servicii medicale! - Prevederile Deciziei nr. 200 din 14 decembrie 2015, privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru care nu este necesară notificarea

Conform prevederilor art. 1, alin. (2) din Decizia nr. 200/2015, emisă în temeiul art. 22, alin. (9) din Legea nr. 677/2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, vă informăm că notificarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nu este necesară atunci când prelucrarea este prevăzută de lege.

Furnizorii de asistență medicală sunt scutiți de obligația de notificare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, conform prevederilor Deciziei nr. 200/2015.

Scutirea de obligația de a notifica autoritatea de supraveghere nu exonerează operatorii de îndeplinirea celorlalte obligații care le revin potrivit dispozițiilor legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal (ex. informarea persoanelor vizate în condițiile reglementate de art. 12 din Legea nr. 677/2001 și adoptarea unor măsuri adecvate pentru asigurarea securității datelor conform prevederilor art. 20 alin. (1) din același act normativ, respectiv cerințele minime aprobate prin Ordinul nr. 52/2002).

        Copyright © 2004-2019 Direcția de Sănătate Publică Neamț.