www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni

Nota

In cazul titularilor de diplome, certficate şi alte titluri de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moasă eliberate de un stat terţ şi echivalate conform legii, care au exercitat efectiv şi legal activitatea profesională în baza acestor titluri de calificare pe o durata de 3 ani în România, Ministerul Sănătăţii eliberează o adeverinţă care atestă experienţa profesională necesară procedurii de recunoaştere în celelalte state membre.

Documente necesare eliberarii acestei adeverinţe sunt:

  • cerere in care se vor preciza şi datele de contact;
  • copie act de identitate;
  • copie legalizată dupa atestatul de echivalare;
  • copie legalizată dupa diploma echivalată;
  • copie legalizată dupa foaia matricola;
  • copie dupa cartea de muncă sau adeverinţa de la unitatea angajatoare din care sa rezulte experienţa profesională de 3 ani;
  • copie după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul). 

 În cazul documentelor care atestă experienţa profesională cerută de normele comunitare pentru recunoaşterea calificării în celelalte state membre UE, iar solicitanţii nu pot depune copia legalizată a cărţii de muncă sau din cartea de muncă nu rezultă funcţia, specialitatea în care desfăşoară activitatea și cuantumul normei de încadrare, aceştia vor prezenta contractul de muncă vizat de ITM sau o adeverinţă eliberată de unitatea sanitară de încadrare, întocmită numai după modelul de mai jos.

Dacă angajatorul este chiar persoana în cauză, adeverința va fi însoțită de o declarație notarială din care să rezulte că datele din adeverința respectivă sunt corecte și copia legalizată a certificatului de înmatriculare a cabinetului medical, respectiv a societății comerciale medicale.

Precizăm că pentru datele înscrise în Adeverinţă, întreaga responsabilitate cu privire la autenticitatea şi legalitatea acestora revine în exclusivitate unităţii de încadrare emitentă.

Model adeverinta

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.