www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni

Moaşă

1) Certificatul de conformitate se eliberează titularilor diplomei de licenţă de moasă începând cu promoţia 2007 de absolvenţi.

Documente necesare:

 • cerere în care se vor preciza şi datele de contact;
 • copia actului de identitate;
 • copia legalizată dupa diploma de bacalaureat;
 • copie legalizată după Diploma de moaşă;
 • copie legalizată după foaia matricolă;
 • adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ superior absolvită prin care se atestă perioada în care au fost efectuate studiile universitare;
 • copie legalizată dupa documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).

2) Certificatul care atestă drepturi caştigate specifice în profesia de moaşă se eliberează în cazul titularilor diplomei de asistent medical obstetrică-ginecologie, eliberată de şcolile postliceale sanitare de specialitate, care fac dovada exercitării efective şi legale a activităţilor de moaşă prevăzute de lege, în Romania, pe o durată de minim 5 ani consecutivi din ultimii 7 care preced eliberarea acestui certificat.

Documente necesare:

 • cerere in care se vor preciza si datele de contact;
 • copia actului de identitate;
 • copia legalizată după diploma de bacalaureat;
 • copie legalizată după diploma de asistent medical obstetrică -ginecologie;
 • copie legalizata dupa foaia matricolă;
 • adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ absolvită prin care se atestă perioada în care au fost efectuate studiile postliceale;
 • copie legalizată după cartea de muncă sau adeverinţă de la unitatea angajatoare din care să rezulte experienţa profesională menţionată;
 • copie legalizata după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).

        Copyright © 2004-2023 Direcția de Sănătate Publică Neamț.