www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni

Farmacişti

Farmaciștii promoția 2008 pot obține certificatul care atestă formarea în profesia de farmacist conform DC 2005/36/CE (certificarea diplomelor).

Documentele necesare eliberării acestui certificat sunt cele prevăzute pentru medici la litera a).

Farmaciștii promoții anterioare anului 2008, beneficiază de certificate care atestă drepturi câştigate în profesia de farmacist se eliberează  titularilor Diplomei de licenţă de farmacist, care fac dovada exercitarii efective şi legale a activităţilor respective pe o durată de minim 3 ani consecutivi din ultimii 5 care preced eliberarea acestui certificat.

Documente necesare:

  • cerere în care se vor preciza şi datele de contact (adresa, număr telefon, mail);
  • copia actului de identitate;
  • copie legalizată după diploma de bacalaureat,
  • copie legalizata dupa Diploma de farmacist;
  • copie legalizată dupa foaia matricolă;
  • adeverinţa eliberată de Facultatea de farmacie absolvită în care se precizează perioada in care au fost efectuate studiile universitare;
  • copie legalizată după cartea de muncă sau adeverinţă de la unitatea angajatoare din care să rezulte experienţă profesională menţionată;
  • copie legalizată după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).

        Copyright © 2004-2023 Direcția de Sănătate Publică Neamț.