www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Documente eliberate de D.S.P. Neamţ Avize și autorizații Avizare/autorizare/înregistrare unitati sanitare/personal sanitar Înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale Documente necesare înscrierii în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale partea a III - a - cabinet de practică/ societăţii civile de practică pentru servicii publice conexe actului medical
Informaţii utile
 

Documente necesare înscrierii în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale partea a III - a - cabinet de practică/ societăţii civile de practică pentru servicii publice conexe actului medical

1. Autorizatia de Liberă Practică a titularului cabinetului  - copie;

2. Dovada îndeplinirii condiţiilor minime de spaţiu şi circuite funcţionale în concordanţă cu serviciile medicale furnizate pe specialităţi, competenţe, supraspecializări (Autorizatie sanitara de functionarea eliberată conform prevederilor art.9 din O.M.S. nr. 1030 /2009 cu modificarile si completarile ulteri-oa-re) – copie

3. Dovada de deţinere legală a spaţiului (contract de vânzare-cumpărare,închiriere, concesiune, co-modat) pe numele titularului – copie

4. Schiţa cabinetului -  copie 

5. Declaratie pe proprie raspundere privind dotarea cabinetului in conformitate cu prevederile O. M. S. nr. 153/2003 (pentru cabinetele de medicina muncii O.M.S. nr. 240/2004) 

6. Contract intretinere si service aparatura medicala sau, dupa caz, copii dupa certificatele de garan-tie – copie

7. Contract evacuare deseuri  - copie 

8. Cod fiscal – copie

9. Certificatul de avizare a cabinetului eliberat de Organizația profe  in care sa fie mentionate toate specialitatile, competentele – ORIGINAL + copie

        Copyright © 2004-2019 Direcția de Sănătate Publică Neamț.