www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Documente eliberate de D.S.P. Neamţ Avize și autorizații Avizare/autorizare/înregistrare unitati sanitare/personal sanitar Înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale Documente necesare eliberării certificatului anexă la certificatul de înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale partea a III - a - cabinet de practică/ societăţii civile de practică pentru servicii publice conexe actului medical
Informaţii utile
 

Documente necesare eliberării certificatului anexă la certificatul de înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale partea a III - a - cabinet de practică/ societăţii civile de practică pentru servicii publice conexe actului medical

1. Autorizatia de Liberă Practică a titularului cabinetului  - copie;

2. Dovada îndeplinirii condiţiilor minime de spaţiu şi circuite funcţionale în concordanţă cu serviciile medicale furnizate pe specialităţi, competenţe, supraspecializări (Autorizatie sanitara de functionarea eliberată conform prevederilor art. 9 din O.M.S. nr. 1030/2009 cu modificarile si completarile ulterioare) – copie

3. Dovada de deţinere legală a spaţiului (contract de vânzare-cumpărare,închiriere, concesiune, comodat) pe numele titularului – copie

4. Schiţa cabinetului -  copie 

5. Declaratie pe proprie raspundere privind dotarea cabinetului in conformitate cu prevederile   O. M. S. nr. 153/2003 (pentru cabinetele de medicina muncii O.M.S. nr. 240/2004) 

6. Contract intretinere si service aparatura medicala sau, dupa caz, copii dupa certificatele de garantie – copie

7. Contract evacuare deseuri  - copie 

8. Cod fiscal – copie

9. Documente care atestă modificările survenite

 

        Copyright © 2004-2020 Direcția de Sănătate Publică Neamț.