www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Documente eliberate de D.S.P. Neamţ Avize și autorizații Avizare/autorizare/înregistrare unitati sanitare/personal sanitar Autorizare servicii de îngrijiri la domiciliu Condiții de obținere a autorizațiilor de funcționare pentru îngrijiri la domiciliu

Condiții de obținere a autorizațiilor de funcționare pentru îngrijiri la domiciliu

Potrivit prevederilor art. 10 din Ordinul 2520/2022 pentru aprobarea Normelor de funcționare și autorizare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu, direcțiile de șănătate publică județene autorizează furnizorii de îngrijiri paliative la domiciliu, în baza declarației pe propria răspundere, care îndeplinesc următoarele condiții:

  1. existența în actul /documentul de înființare a mențiunilor exprese privind furnizarea de îngrijiri la domiciliu, ca obiect de activitate;
  2. existența personalului de specialitate conform art. 6;
  3. existența fișei postului pentru fiecare persoană angajată, cu precizarea nivelului de pregătire profesională, a competențelor  și a atribuțiilor;
  4. existența sediului pentru dispecerat de îngrijiri la domiciliu;
  5. existența dotărilor pentru păstrarea și accesarea documentelor medicale și de comunicare, specific domeniului de activitate.

Important:

Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț, emite autorizația de funcționare pentru ingrijiri paliative la domiciliu în 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia sau de la data completării documentaţiei.

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.