www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni

Rezultat final la concursul organizat de DSPJ Neamț pentru ocuparea unui post vacant, personal contractual, perioadă nedeterminată, de asistent medical (PL), specialitatea de laborator, grad principal, aflat în structura DSSP

Rezultatul final la concursul organizat de Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț pentru ocuparea unui post vacant, personal contractual, perioadă nedeterminată, de asistent medical (PL), specialitatea de laborator, grad principal, aflat în structura Departamentului de Supraveghere în Sănătate Publică, Laborator de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică, Diagnostic microbiologic

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la examen

Funcția solicitată

Rezultatul selecției dosarelor

Punctajul obținut la proba scrisă

Punctajul obținut la proba interviu

Punctajul final al concursului

Rezultatul probei

1.

10.568/11.09.2023

 Asistent medical (PL), specialitatea de laborator, grad principal

ADMIS/ RESPINS

67 puncte

100 puncte

83,5 puncte

ADMIS/ RESPINS

Depunerea contestațiilor: o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului final.

Candidatul declarat „admis” la prezentul concurs este obligat să se prezinte la post în termen de 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale. Prin excepție, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat "admis" la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului final al concursului, un alt termen de prezentare la post care nu poate depăși termenul de preaviz prevăzut pentru demisie în Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la data afișării rezultatelor finale ale concursului.

Afișat astăzi, 27.09.2023, ora 800 la sediul Direcției de Sănătate Publică a Județului Neamț și pe site-ul unității www.sant.ro.

Relații suplimentare la sediul Direcției de Sănătate Publică a Județului Neamț, Compartiment R.U.N.O.S., telefon: 0233-234709, secretariat: telefon 0233234441, telefon/fax 0233213874.

        Copyright © 2004-2023 Direcția de Sănătate Publică Neamț.