www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Cursuri, examene, concursuri Concursuri pentru ocuparea de posturi vacante în cadrul Direcției de Sănătate Publică Neamț Concursuri pentru ocuparea de posturi vacante în cadrul Direcției de Sănătate Publică Neamț, 2018 Concurs pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul instituției, septembrie 2018

Anunț privind organizarea concursului pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul Direcției de Sănătate Publică Neamț

Direcția de Sănătate Publică Neamț organizează examen/concurs pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul instituției. 

Examenul/concursul de promovare se desfășoară la sediul instituției, după cum urmează:

  • proba scrisă în data de 20.09.2018, ora 10,00;
  • interviul în data de 21.09.2018, ora 10,00.

Condițiile care trebuie îndeplinite cumulativ de către funcționarii publici de execuţie pentru participarea la examenul/concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, sunt cele prevăzute în art. 65 din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele pentru participarea la examen/concurs se depun la secretarul comisiei, în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare şi trebuie să cuprindă următoarele documente :

  1. cererea de înscriere la examen/concurs;
  2. copia carnetului de muncă sau adeverinţă eliberată de Direcţia Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
  3. copie a rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii doi ani.

        Copyright © 2004-2020 Direcția de Sănătate Publică Neamț.