www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Programe naționale de sănătate publică ANUNT - Încheiere contracte pentru implementare programe naționale de sănătate publică 2022

ANUNT - Încheiere contracte pentru implementare programe naționale de sănătate publică 2022

În perioada 14.04.2022 – 29.04.2022 Direcția de Sănătate Publică Neamț organizează procesul de contractare pentru implementarea programelor nationale de sanatate publica, finantate din fonduri asigurate de Ministerul Sanatatii, cu furnizorii de servicii de medicină primară.

CALENDAR DE CONTRACTARE APRILIE 2022, conform dispozițiilor Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 964/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica:

 • 14-20 aprilie – transmitere documente,
 • 21-26 aprilie – înregistrare și verificare dosare depuse, solicitare de clarificări/completări,
 • 26-29 aprilie – întocmire și semnare electronic contracte.

In conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 964/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica, următoarele documente sunt necesare pentru încheierea contractului:

 1. cerere de intrare în relaţie contractuală cu Direcţia de Sănătate Publică Neamţ,
 2. cont IBAN,
 3. cod de înregistrare fiscală, cod unic de înregistrare,
 4. dovada de evaluare a unităţii sanitare,
 5. contractul de prestări servicii de asistență medicală primară încheiat cu  CJAS Neamț;
 6. lista medicilor vaccinatori, conținând următoarele date obligatorii: nume și prenume, CNP, cod parafă, adresa de e-mail, program zilnic de activitate;
 7. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, valabilă la data încheierii contractului, cu obligaţia furnizorului de a o reînnoi pe toată perioada derulării contractului,
 8. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract funcţionează sub incidenţa acestuia, valabilă la data încheierii contractului; furnizorul are obligaţia de a funcţiona cu personalul asigurat pentru răspundere civilă în domeniul medical pe toată perioada derulării contractului.

Documentele, asumate prin semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal al furnizorului, vor fi transmise in format electronic la adresa de email contracte_pns@sant.ro pana la data de 20 aprilie 2022.

Mesajul e-mail va avea următoarea structură:

Subiect: Nume furnizor – documente contractare PNS 2022,
Corpul mesajului: datele de identificare ale furnizorului.

Documentele pot fi încărcate și prin intermediul platformei PCUe, conform metodologiei anexate.

Vă rugăm să respectați Calendarul de contractare, pentru derularea în condiții normale a activităților din cadrul programelor nationale de sanatate publica.

Informații suplimentare pot fi obținute la telefon 0764821571.

Cu legatura cu acest element

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.