www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Noutăți Știri Raportări statistice anul școlar 2013-2014

Raportări statistice anul școlar 2013-2014

Raportări statistice anul școlar 2013-2014

ÎN ATENȚIA MEDICILOR CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA ÎN CABINETUL MEDICAL ŞCOLAR/STUDENȚESC

În conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2009, privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România, ale Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, ale ordinului comun MECTS/MS nr. 5298/1668/2011, pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos şi ale ordinului comun MSP/CNAS nr. 668/172/1999, cuprinzând unele prevederi referitoare la sistemul informaţional sanitar, până în data de 10 IULIE 2014, vor fi transmise, în format electronic (suport de memorie sau e-mail la adresa statistica@sant.ro) şi pe hârtie, la Direcţia de Sănătate Publică Neamţ, Compartiment de statistică şi informatică în sănătate publică, următoarele documente:

  1. DAREA DE SEAMĂ DEPARTAMENTALĂ M.S. 60.4.2.A CAP. 1, privind principalii indicatori ai cunoaşterii sănătăţii, trimestrul II, 2014;
  2. DAREA DE SEAMĂ DEPARTAMENTALĂ M.S.60.4.4A- CAP.5 „MORBIDITATEA ŞI ACTIVITATEA CABINETULUI MEDICAL ŞCOLAR/STUDENŢESC”, pe anul şcolar 2013-2014Macheta a fost modificată față de cea corespunzătoare anului școlar 2012-2013.

Vor fi completate toate rubricile din formular. Lucrarea se va întocmi, de către medicul de medicină şcolară şi/sau de către medicul stomatolog (dacă este cazul), pe baza următoarelor documente:

  • 19.7 – Centralizatorul lunar al morbidităţii (incidenţa) şi al consultaţiilor din şcoală;
  • 19.5 – Centralizatorul anual al stării de morbiditate (prevalenţa) şi al activităţii medicale din scoală;
  • 22.48 – Fişa stomatologica elevi (dacă este cazul).

Fiecare document de raportare va fi obligatoriu semnat, parafat si stampilat de către medicul titular.

DOCUMENTELE VOR FI OBLIGATORIU SEMNATE Şl ŞTAMPILATE DE CĂTRE CONDUCĂTORUL UNITĂŢII.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia de Sănătate Publică Neamţ, Compartiment statistică şi informatică în sănătate publică - telefon: 0233 234441 int. 134 sau e-mail statistica@sant.ro.

        Copyright © 2004-2019 Direcția de Sănătate Publică Neamț.