www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Noutăți Știri EXAMEN GRAD PRINCIPAL ASISTENTI MEDICALI SESIUNEA 2011

EXAMEN GRAD PRINCIPAL ASISTENTI MEDICALI SESIUNEA 2011

EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL PENTRU ASISTENTII MEDICALI, SESIUNEA 2011:

 • 10.11.2011 – pentru ASISTENTII MEDICALI GENERALISTI

 • 11.11.2011 – pentru ASISTENTII MEDICALI ALTE SPECIALITATI

ÎNSCRIERILE se fac la DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NEAMȚ - bdul. Dacia, nr. 4A, Piatra-Neamț, în PERIOADA 17-28.10.2011, între orele 8.30-14.30.

Extras din normele de organizare si desfasurare a examenului de grad principal:

Art. 13. – La examenul de grad principal se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

 1. sunt absolvenţi cu diplomă de absolvire/licenţă sau echivalentă, a uneia din următoarele categorii de instituţii de învăţământ:

  • şcoală postliceală sanitară;

  • liceu sanitar;

  • colegiu medical universitar;

  • facultate de asistenţă medicală/moaşe;

 2. îndeplinesc, până la data înscrierii la examen, cel puţin 5 ani vechime în specialitatea înscrisă pe diplomă. La calculul vechimii nu se ia în considerare perioada de concediu pentru îngrijirea copilului până la 2 ani.

 3.  au achitat suma de participare la examen.

La înscriere, candidatul va depune un dosar cu şină, care va conține următoarele documente, în ordine:

 1. cerere de înscriere cu datele de contact;

 2. copia actului de identitate;

 3. copia diplomei de absolvire/licenţă sau echivalente a uneia din instituţiile prevăzute la art. 13 lit. a). La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

 4. copia atestatului de echivalare, după caz;      

 5. adeverinţă de vechime, din care să reiasă vechimea de 5 ani la data înscrierii la examen, în specialitatea în care a fost încadrat şi a lucrat conform documentelor de studii, indiferent de nivelul acestora, eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat candidatul, sau după caz, copie legalizată şi traducere legalizată după documente care atestă exercitarea legală a profesiei in alt stat;

 6. copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

 7. dovada plăţii sumei de participare la examen. 

Taxa de participare este de 120 de RON, suma care va fi depusa in contul IBAN nr. RO85TREZ7005003XXX000092, CUI 4266456 DTMB (Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti), beneficiar Ministerul Sanatatii, adresa: str. Cristian Popisteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucuresti, cod 010024

Pe coperta dosarului de înscriere se înscriu: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specializarea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

Cu legatura cu acest element

        Copyright © 2004-2020 Direcția de Sănătate Publică Neamț.