www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Noutăți Știri Actualizarea documentelor din Registrul unic al cabinetelor medicale

Actualizarea documentelor din Registrul unic al cabinetelor medicale

Actualizarea documentelor din Registrul unic al cabinetelor medicale

Reprezentanţii legali/medicii titulari ai unităţilor medicale înscrise în Registrul Unic al cabinetelor medicale din judeţul Neamţ trebuie să actualizeze dosarul cu următoarele documente, în copie:

  • contractul privind deţinerea legală a spaţiului, în cazul în care acesta a expirat,
  • certificatele de membru ale personalului medico-sanitar angajat/colaborator reavizate (medic, asistent medical),
  • contractele de muncă/colaborare ale personalului,
  • contractul privind gestionarea deşeurilor medicale,
  • contractul privind garanţia/service-ul aparaturii din dotarea unităţii,
  • pentru unităţile medico-sanitare cu personalitate juridică, care sunt înfiinţate potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare se va prezenta documentul din care să rezulte faptul că administratorul societăţii comerciale sau cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului de administraţie să fie medici, conform O.G. nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  • statutul societăţii/actul constitutiv în cazul în care acesta a fost modificat de la data de când unitatea a fost înregistrată în Registrul unic al cabinetelor medicale.

 Orice modificare a condiţiilor iniţiale în baza cărora unitatea a fost înregistrată în Registrul unic al cabinetelor medicale va fi comunicată Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ în termen de 5 zile lucrătoare. 

Cu legatura cu acest element

        Copyright © 2004-2020 Direcția de Sănătate Publică Neamț.