www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Noutăți Știri Observațiile si propunerile Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ privind proiectul de ordin de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

Observațiile si propunerile Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ privind proiectul de ordin de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

Faţă de proiectul de ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, ținem să precizăm următoarele:

 1. Desfiinţarea compartimentelor teritoriale ale direcţiilor de sănătate publică prin comasare prin absorbţie şi preluarea personalului şi a activităţii acestora de către structurile funcţionale ale direcţiei conduce la:
  1. scăderea eficienței în activitatea de reducere a impactului asupra sănătății publice a bolilor transmisibile cu impact major (HIV, Tuberculoza, infecții cu transmitere sexuala, infectii nosocomiale, etc.), precum si al bolilor cronice;
  2. scăderea eficienței acţiunilor preventive şi de asigurare de servicii de bază către populaţiile aflate la risc crescut,
  3. scăderea eficienței în activitatea de control a factorilor de risc din mediul de viata si munca, in acord cu reglementările europene si nationale,
  4. scăderea capacitatii de reactie rapida la amenintarile la adresa sanatatii.
  5. Încetarea activităţii laboratorului din cadrul Compartimentului Teritorial Roman, va infuenţa negativ activitatea: prelungirea timpului între momentul recoltării şi cel al însămânţării cu influenţă directă pe calitatea rezultatelor, imposibilitatea prelucrării primare a probelor serologice (aceste greutăţi au fost constatate din 2001 când s-a desfiinţat laboratorul de microbiologie din cadrul Compartimentului Teritorial Tg. Neamţ).
 2. În atribuţiile actuale ale Laboratorului de microbiologie nu se găsesc activităţi specifice pentru vectori/biocide. Atribuţii în domeniul produselor biocide se regăsesc la Serviciul evaluarea factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă și la Serviciul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile la compartimentul de produse antiepidemice.
 3. Atribuțiile compartimentelor medicale sunt mult mai numeroase decât cele menționate în Regulamentul de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti în vigoare sau proiectul postat pe site-ul www.ms.ro spre consultare.
  Laboratoarele de microbiologie și de chimie sanitară şi toxicologie sunt acreditate RENAR. Implementarea și menținerea sistemului de management al calităţii este realizată de personalul laboratoarelor și presupune personal instruit care desfăşoară o muncă suplimentară susţinută, după reguli stabilite în standarde, cu numeroase înregistrări şi rigori.
 4. Proiectul de ordin limitează gama de specialități medicale pentru medicii șef de serviciu/birou.
  În cadrul Serviciului de control în sănătate publică sunt restricționate specialități precum epidemiologia sau sănătatea publică.
 5. Prin transformarea unor posturi care exercită prerogative de funcție publică (auditori, consilieri juridici, informaticieni, statisticieni) în personal contractual se încalcă prevederile Legii 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată.
 6. Atribuțiile compartimentelor funcționale nemedicale sunt mult mai numeroase decât cele menționate în Regulamentul de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti în vigoare sau proiectul postat pe site-ul www.ms.ro spre consultare.
  În cadrul Biroului Informatică și Biostatistică Medicală se desfășoară activități cu specific informatic:
  1. Dezvoltare de aplicaţii informatice,
  2. Depanarea software și hardware a echipamentelor informatice,
  3. Configurare, întreţinere reţea şi servere,
  4. Sprijin tehnic si logistic acordat unităților sanitare din teritoriu privind instalarea şi utilizarea unor aplicaţii specifice,
  5. Suport software pentru echipamentele de rețea distribuite medicilor de familie în cadrul PNESSP,
  6. Actualizare şi întreţinere site web,
   nespecificate în Ordinul 127/2009 și în proiectul postat.
 7. Proiectul de ordin limitează gama de specialități pentru șefii de serviciu/birou.
  În cadrul Serviciului Economic/Administrativ sunt restricționate specialități precum inginer sau jurist.
 8. Compartimentul RUNOS in anul 2000 funcționa in structura Direcției de Sănătate Publică Neamț ca serviciu, cu un număr de 10 posturi care an de an au fost reduse, ajungându-se in momentul de fata la 4 posturi. Responsabilitățile au rămas aceleași, chiar au crescut.
  De asemenea au crescut numărul lucrărilor și situațiile statistice privind numărul și cheltuielile de personal cerute de Ministerul Sănătății și alte instituții.
  Întimpinam mari greutăți in aplicarea legislației stufoase și suntem nevoiți sa purtam numeroase discuții și corespondente cu Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii cit și cu colegii din celelalte Direcției de Sănătate Publică Neamț din țara pentru aplicarea corecta a acesteia întrucât nu avem posibilitatea de a merge la cursuri in domeniu, din lipsa de fonduri.
  Pentru aplicarea corecta a legislației desfășuram zilnic aceasta munca cu personalul din unitățile sanitare din subordine, de multe ori având puncte diferite de interpretare a legislației.
  Consideram ca, punerea in aplicare a noii structuri organizatorice trebuie sa se realizeze cu respectarea drepturilor de care beneficiază atât personalul contractual cit și funcționarii publici.
 9. Pentru asigurarea sarcinilor şi obligaţiilor de serviciu a personalului cu sarcini de îndrumare şi control din cadrul instituţiei, sarcini prevăzute atât în actualul R.O.F. cât şi în cel postat pe site-ul Ministerului Sănătăţii sunt absolut necesare cele 5 posturi de conducători auto.
  În ultimii ani, sarcinile şi obligaţiile de muncă în acest serviciu au crescut an de an şi în nici un caz nu au scăzut deşi unul dintre salariaţii cu multiple sarcini şi obligaţii de serviciu se află în concediu medical de o perioadă lungă de timp, iar aceste sarcini sunt preluate de către minimul de personal existent.

La 1 ianuarie 2009 schema de personal a Direcției de sănătate Publică Neamț avea 138 de posturi.

La 1 iunie 2010 schema de personal a Direcției de sănătate Publică Neamț avea 123 de posturi.

Conform schemei de reorganizare propuse, în momentul de față sunt 111 posturi din care 5 ocupate de persoane aflate în concediu de creștere a copilului, respectiv concediu de boală (pe lungă durată).

Pentru buna desfășurare și eficientizarea activității Direcției de Sănătate Publică Neamț propunem următoarele:

 1. Menținerea schemei de personal propuse.
  Reducerea numărului de personal conduce la scăderea veniturilor proprii, la creșterea costurilor pentru servicii care vor trebui externalizate.
 2. Stabilirea, la nivel MACRO și micro, de obiective CUANTIFICABILE, target-uri realiste pe fiecare sector de activitate.
 3. Stabilirea clară a atribuțiilor fiecărui sector.
 4. Implementarea unui sistemul tip ERP (Enterprise Resource Planning) (instrumentul software facilitează integrarea tuturor informaţiilor dintr-o organizaţie într-o platformă unică; scopul ERP este să asigure transparenţa datelor în cadrul unei organizaţii şi să faciliteze accesul la orice tip de informaţie utilă în desfăşurarea activităţii).
 5. Realizarea de ghiduri/proceduri operaționale pentru fiecare activitate desfășurată.
 6. Normarea corespunzătoare a activității.
ctiuni document

        Copyright © 2004-2020 Direcția de Sănătate Publică Neamț.