www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Noutăți Comunicate de presă COMUNICAT DE PRESĂ - Sinteza acțiunii de control efectuate la spitalele din județul Neamț

COMUNICAT DE PRESĂ - Sinteza acțiunii de control efectuate la spitalele din județul Neamț

Sinteza acțiunii de control efectuate la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, Spitalul Municipal de Urgență Roman, Spitalul orășenesc „Sf. Dimitrie” Tg. Neamț, Spitalul orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz și Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani.

Inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Neamț au efectuat în perioada 01.02.2023-31.03.2023, acțiunea tematică de control care a vizat respectarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare cu paturi din județ, pentru anul 2022.

Unitățile vizate prin tematica stabilită de Ministerul Sănătății, au fost:

 • Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț,
 • Spitalul Municipal de Urgență Roman,
 • Spitalul orășenesc „Sf. Dimitrie” Tg. Neamț,
 • Spitalul orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz,
 • Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani.

Acțiunea de control a avut drept obiective verificarea respectării prevederilor legale privind:

 • condiţiile de funcţionare,
 • supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare,
 • curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia,
 • conformitatea produselor biocide (avizare, etichetare, utilizare),
 • gestionarea deşeurilor nepericuloase,
 • gestionarea deşeurilor rezultate din activitățile medicale,
 • transportul și eliminarea finală a deşeurilor periculoase şi nepericuloase.

În cadrul acţiunii de control, inspectorii sanitari au prelevat probe bacteriologice, din zonele cu risc crescut, în vederea testării eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie, analizate în cadrul laboratorul Direcţiei de Sănătate Publică a Județului Neamț.

Principalele concluzii se găsesc în Sinteza acțiunii de control efectuate la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, Spitalul Municipal de Urgență Roman, Spitalul orășenesc „Sf. Dimitrie” Tg. Neamț, Spitalul orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz și Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani, prezentată în cele ce urmează.

Sinteza acțiunii de control efectuate la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, Spitalul Municipal de Urgență Roman, Spitalul orășenesc ”Sf.Dimitrie” Tg.Neamț, Spitalul orășenesc ”Sf.Ierarh Nicolae” Bicaz și Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani

1. Verificarea respectării Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare, aprobate prin Ordinul MS nr. 1101/2016, cu modificările și completările ulterioare

În toate spitalele controlate circuitele funcționale din spital pentru pacienți, personal, vizitatori și însoțitori, elevi și studenți, blocurile operatorii, instrumentar/materiale sanitare, alimente, lenjerie și deșeuri rezultate din activitatea medicală sunt reglementate prin proceduri specifice, fiind urmărită respectarea acestora de către personalul cu atribuții în acest sens.

În unitățile controlate este organizat și funcțional Compartimentul/Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale. La Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz, deoarece funcționează cu un număr de 50 paturi, nu este necesară organizarea Compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, activitatea fiind asigurată de un medic epidemiolog, conform prevederilor Ordinului MS nr. 1101/2016. La Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, cu 883 de paturi, nu există în structură medic de Boli infecțioase, obligatoriu conform prevederilor Ordinului MS nr. 1101/2016.

În toate unitățile sanitare controlate este înființat și funcțional Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenței medicale și este organizată activitatea de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale.

În toate spitalele este monitorizat consumul de antibiotice din unitatea sanitara, de către personal desemnat.

Sunt elaborate ghiduri de izolare a pacientului și proceduri de screening la internare și admisia pacienților în ATI. Spitalele au întocmit harta punctelor şi a zonelor de risc, cu încadrarea spațiilor în categoriile de risc, cu precizarea frecvenței de efectuare a procedurii de dezinfecție pentru suprafețele din secții și compartimente, cu măsuri de prevenire și reducere a riscului infecțios și responsabili.

În toate unitățile controlate a fost întocmit planul anual de supraveghere, prevenire şi limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale și planul de efectuare a testelor de autocontrol.

La Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, în cursul anului 2022, au fost recoltate 895 de probe de autocontrol din care 208 probe aeromicrofloră, 419 probe de pe suprafețe, 89 probe de pe tegumente, 31 probe pentru controlul sterilități, 60 probe de apă sterilă și 88 probe exudate nazo-faringiene. Acestea au fost prelucrate/analizate în Laboratorul de analize medicale al spitalului, fiind înregistrate 65 rezultate neconforme (5 probe aeromicro-floră, 9 probe suprafețe, 32 probe tegumente, 2 probe sterilități, 6 probe ape sterile, 17 probe exudate nazo-faringiene). Pentru probele neconforme au fost dispuse măsurile specifice fiecărei categorii. Față de programarea probelor de autocontrol pentru anul 2022, în unele secții s-a impus recoltarea unui număr mai mare de probe, funcție de situația epidemiologică și rezultatele obținute la probele inițiale, programate. În alte secții nu s-a respectat programul de autocontrol.

La Spitalul Municipal de Urgență Roman, în cursul anului 2022 au fost recoltate 3.719 probe de autocontrol. 71 de probe din care 38 teste de sanitație și 33 aeromicrofloră au fost neconforme. În cazul rezultatelor neconforme au fost dispuse măsuri specifice fiind urmărită îndeplinirea acestora.

În cursul anului 2022, în Spitalul Orășenesc „Sf. Dimitrie” Tg. Neamț au fost recoltate 378 probe de autocontrol în probe de aeromicrofloră, teste de sanitație și sterilități, reprezentând aproximativ 80% din probele de autocontrol propuse a fi efectuate. Acestea au fost prelucrate /analizate în Laboratorul de analize medicale al Spitalului Târgu Neamț fiind înregistrate 31 rezultate neconforme. În completarea efectuării autocontrolului s-au efectuat 101 testări Lumitester cu 4 rezultate neconforme. În cazul rezultatelor neconforme au fost dispuse măsuri specifice fiind urmărită îndeplinirea acestora.

La Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz, în anul 2022, au fost recoltate 55 probe de autocontrol, lucrate de laboratorul DSP Neamț în baza unui contract de prestări servicii, rezultatele analizelor fiind conforme.

În anul 2022, la Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani s-au recoltat un număr de 144 probe autocontrol din care 44 probe de aeromicrofloră, 28 probe de pe suprafețe și 52 probe de control a sterilității apei din barbotoare. Acestea au fost prelucrate /analizate în Laboratorul de analize medicale al Spitalului de Pneumoftiziologie Bisericani, rezultatele probelor fiind conforme.

Toate unitățile controlate, cu excepția Spitalului Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz, au în structura proprie laboratoare de analize medicale acreditate ISO 15189:2012, cu capacitate de prelucrare a probelor recoltate din spital de pe suprafețe și din aer, a probelor de sterilitate și a probelor prelevate de la pacienți în cadrul activității de screening. Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz a încheiat cu un laborator extern, un contract de prestări servicii pentru efectuarea analizelor probelor provenite de la pacienți. Probele prelevate de la pacienți în cadrul activității de screening sunt efectuate in laboratorul medical cu care unitatea deține contract de prestări servicii. Probele recoltate in cadrul planului de autocontrol sunt prelucrate în laboratorul Direcției de Sănătate Publică a Județului Neamț.

Pentru anul 2023, în vederea efectuării, în paralel, pentru intercomparare, a unui set de analize din toate tipurile de probe recoltate, sau în vederea efectuării probelor de autocontrol (spitalele Târgu Neamț și Bicaz), unitățile sanitare au încheiat contracte de prestări servicii cu Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.

Sunt întocmite proceduri și protocoale de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale în toate spitalele, care au fost prelucrate cu personalul medical și auxiliar din toate secțiile.

Este implementată activitatea de screening al pacienților în secții de terapie intensivă şi alte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecțiilor cu germeni multiplurezistenţi, în conformitate cu prevederile programului național de supraveghere şi control al infecțiilor asociate asistenței medicale.

Pe Foile de observație clinică sunt consemnate diagnosticele de IAAM de către medicii curanți. Pentru pacienții internați există consemnate rezultatele buletinelor de analiză privind testarea efectuată la internarea în unitatea sanitară, cât și pe parcursul internării până la externare.

Cazurile de infecții asociate asistenței medicale, care au fost confirmate, au fost declarate și raportate la Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț pe Fişa cazului de infecţie asociată asistenţei medicale.

La Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz nu există registru electronic unic de monitorizare al IAAM la nivel de unitate sanitară.

2. Verificarea respectării Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția şi sterilizarea în unitățile sanitare publice, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie şi dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia, aprobate prin Ordinul MS nr. 1761/2021, cu modificările și completările ulterioare

Toate unitățile sanitare controlate au elaborat un program de curățenie și dezinfecție, care cuprinde proceduri operaționale și activități de monitorizare a acestora. Personalul medico-sanitar și auxiliar a implementat programul de curățenie și dezinfecție, acesta fiind monitorizat de personalul avizat din spitale.

Există proceduri actualizate conform prevederilor Ordinului MS nr. 1761/2021, cu modificările și completările ulterioare, în care este descrisă metoda de curățenie, dezinfecție și sterilizare, precum şi frecvența de aplicare a dezinfectanților pentru dispozitivele medicale/instrumentar, aparatură medicală și suprafețe. În unitate sanitară, în fiecare secție sau compartiment, există spații special destinate pentru produse și ustensile aflate în rulaj și pentru pregătirea activității de curățare, precum și pentru depozitarea/dezinfecția ustensilelor și materialelor utilizate. La Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț și Spitalul Municipal de Urgență Roman, unele dintre spațiile existente sunt în curs de reamenajare.

În unitățile sanitare activitatea propriu -zisă de sterilizare, precum și activitățile conexe se realizează în spațiile desemnate, prin metode fizice (abur sub presiune) sau fizico-chimice, fiind respectate etapele obligatorii în procesul de sterilizare a instrumentarului/dispozitivelor medicale reutilizabile. Instrumentarul/dispozitivele medicale supuse sterilizării sunt împachetate corespunzător și se notează pe fiecare ambalaj data și numărul ciclului de sterilizare. La Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani se utilizează instrumentar care nu suportă autoclavarea. Piesele necesare endoscopiei, spirometriei, barbotoarele și vasele de aspirare sunt dezinfectate în soluții avizate de nivel înalt, cu respectarea prevederilor legale.

La Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț Serviciul de sterilizare centrală se află în Pavilionul Chirurgical, la demisol. Pe holul secției sunt porțiuni de paviment discontinuu, pereții au zone cu faianța căzută. Aparatele de aer condiționat sunt nefuncționale, astfel că nu se poate asigura pe tot parcursul programului de lucru un microclimat corespunzător.

La Spitalul Municipal de Urgență Roman sterilizarea instrumentarului este realizată în stația centrală de sterilizare amplasată provizoriu la etajul III, pentru toate secțiile spitalului, inclusiv a biberoanelor din secția Pediatrie.

Stația centrală de sterilizare amplasată la etajul VI al spitalului se află în faza de execuție a Proiectului de reabilitare, modernizare și dotare, lucrare finanțată de Compania Națională de Investiții, cu termen de finalizare luna iunie 2023.

Sunt respectate etapele sterilizării, există protocol afișat, există evidențe monitorizării eficienței sterilizării.

Presterilizarea și pregătirea instrumentarului este efectuată în fiecare secție care utilizează instrumentar steril, în spații/zone special amenajate.

Sunt întocmite și completate Registrele de evidență a sterilizării, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 1761/2021. Instrucțiunile de utilizare pentru fiecare sterilizator sunt afișate la loc vizibil.

Sunt întocmite registre de evidență zilnică a numărului total de ore de funcționare pentru lămpile cu ultraviolete.

Întreținerea (mentenanța) autoclavelor este efectuată de către persoane autorizate pentru verificarea funcționării acestora, cel puțin o dată pe trimestru.

În toate spitalele este în curs de implementare , în vederea asigurării trasabilității, un sistem de codificare individuală a truselor de instrumentar. Codul trusei se va regăsi înregistrat pe tot parcursul circuitului de reprocesare a instrumentarului.

Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț a întocmit procedura privind Curățarea, dezinfecția și sterilizarea instrumentarului și a echipamentelor medico-chirurgicale, care cuprinde informații despre realizarea și verificarea procesului de sterilizare, dar nu sunt incluse toate informațiile privind trasabilitatea procesului de sterilizare și nu a întocmit inventarul instrumentalului pentru fiecare trusă (opis) care necesita sterilizare. În restul spitalelor procedura este în curs de implementare și este întocmit inventarul.

Personalul medical responsabil cu sterilizarea este instruit conform legislației sanitare în vigoare și este acreditat să lucreze cu aparate sub presiune, conform legislației sanitare în vigoare.

Sunt asigurate materiale de curățenie și dezinfecție în cantități suficiente și sunt utilizate produse biocide conforme cu legislația in vigoare.

3. Blocuri Alimentare

Toate spitalele controlate au bloc alimentar propriu funcțional.

În cadrul blocului alimentar sunt amenajate sectoarele prevăzute de Ordinul MS nr. 914/2006, fiind organizate distinct zone de preparare, depozitare și amenajate anexele pentru personalul blocului alimentar.

La Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț pavimentul holului de acces prezintă discontinuități, plăci de gresie deteriorate iar tavanul este casetat și prezintă infiltrații. Nu au fost înlocuite plitele și sistemul de ventilație artificială. La blocul alimentar personalul este insuficient.

Curățarea, dezinfecția şi depozitarea vaselor si a ustensilelor de bucătărie este realizată corespunzător.

Toate spațiile frigorifice din dotare sunt in bună stare de funcționare, temperatura realizată în interiorul spațiilor frigorifice fiind monitorizată și înregistrată. Depozitarea materiilor prime şi a ingredientelor este corespunzătoare. Probele alimentare se păstrează timp de 48 de ore la o temperatură de +4 grade C, în spații frigorifice special destinate acestui scop.

Blocurile alimentare sunt dotate cu recipiente necesare pentru colectarea, depozitarea şi îndepărtarea reziduurilor menajere conform normelor.

Există în dotare recipiente, carturi de transport destinate transportului mâncării de la oficiul blocului alimentar la oficiile alimentare ale secțiilor de spitalizare, adecvate sistemului adoptat pentru livrarea mâncării la secțiile de spitalizare.

Pentru materialele în contact cu alimentele, există declarații de conformitate.

Oficiile alimentare de la nivelul secțiilor sunt dotate corespunzător activităţilor desfășurate.

Biberoneriile din spitalele cu secții de pediatrie și Neonatologie dețin dotările sanitare specifice activităților desfășurate, spaţiile componente ale bucătăriei de lapte sunt dimensionate ţinând seama de echipamente, organizarea lor urmărind fluxul tehnologic prevăzut de legislația în vigoare.

4. Serviciul de spălătorie

Toate spitalele verificate au spălătorie proprie.

Au fost constatate neconformități la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, unde spațiul este subdimensionat și nu corespunde normelor Ordinului MS nr. 1025/2000. Nu este asigurat sistem mecanic de ventilație. Nu este asigurată boxă de curățenie, ustensilele fiind păstrate și decontaminate în grupul sanitar al personalului.

La Spitalul Municipal de Urgență Roman există spălătorie centralizată, clădire special destinată și amenajată cu structură funcțională conform Ordinului MS nr. 1025 din 2000, igienizată și reparată în cursul anului 2022, dotată cu mașini de spălat profesionale, pentru lenjerie, pentru echipamentul de protecție al personalului și pentru lavetele de curățenie din unitatea sanitară, pe bază de procedură cu program orar. Există în dotare patru mașini de spălat profesionale, trei uscătoare de lenjerie profesionale și două calandre pentru călcarea lenjeriei curate într-un spațiu anume amenajat. În spațiile spălătoriei pentru lenjerii infecțioase unele zone ale pereților, plafoanelor prezintă condens, mucegai și necesită lucrări curente de reparații și igienizare.

La Spitalul Orășenesc „Sf. Dimitrie” Tg. Neamț în spălătoria centrală există un uscător electric iar la spălătoria secției Boli Infecțioase nu există uscător electric. Pentru spălarea și dezinfecția lavetelor și rezervelor mop nu se folosește o mașină de spălat distinctă. Se utilizează mașina de spălat cu barieră termică, după programul de spălare a lenjeriei.

La Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz, în cadrul spălătoriei sunt amplasate 4 mașini de spălat profesionale, o mașină de spălat de uz casnic și 2 calandre. Dintre acestea, 3 mașini profesionale de spălat și un calandru sunt nefuncționale.

La Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani spațiile spălătoriei necesită reparații și igienizare.

Colectarea și ambalarea la sursa a lenjeriei de spital se face respectând precauțiunile standard, detergenții, aditivii și dezinfectanții utilizați în timpul procesului de spălare fiind avizați sanitar și special formulați pentru rufe.

În toate spitalele lenjeria finită este testată microbiologic în vederea evaluării calităţii serviciilor de spălătorie, conform Ordinului MS nr. 1025/2000.

Lenjeria-produs finit se depozitează în spălătorie, într-un spațiu special amenajat în zona curată. Au fost constatate neconformități la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, unde, până la predare, lenjeria curată este păstrată neambalată, pe rafturi deschise.

În toate unitățile sunt întocmite proceduri privind activitatea serviciilor de spalatorie și există plan de formare profesională continua a personalului din cadrul serviciilor de spălătorie.

Personalul care se ocupă de manipularea lenjeriei poartă echipament de protecție corespunzător.

5. Verificarea respectării Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, aprobate prin Ordinul MS nr. 1226/2012, cu modificările și completările ulterioare

În toate unitățile sanitare controlate deşeurile periculoase sunt colectate separat, acestea fiind depozitate corespunzător. Există ambalaje specifice şi în cantităţi suficiente.

La Spitalul Municipal de Urgență Roman spațiul de stocare temporară a deșeurilor periculoase, nu este prevăzut cu ventilație corespunzătoare pentru asigurarea temperaturilor scăzute. A fost achiziționat sistemul de ventilație și urmează să fie instalat.

Spitalele au încheiat contracte separate pentru transportul şi eliminarea deşeurilor periculoase şi nepericuloase asimilate cu cele menajere.

6. Controlul microbiologic - recoltare probe

În cadrul acțiunii de control a fost efectuată Testarea eficacității procedurilor de curățenie şi dezinfecție prin recoltarea, prin sondaj, din toate secțiile spitalelor, de către inspectorii sanitari a unui număr de 340 de probe de sanitație , din care: 95 probe aeromicrofloră, 146 probe de pe suprafețe, 39 probe de pe tegumente, 8 probe de apă sterilă și 52 probe pentru controlul sterilității instrumentarului și materialelor.

Probele au fost analizate în cadrul laboratorului DSP Neamț. Rezultatele probelor recoltate au fost interpretate de medicul epidemiolog al DSP Neamț și toate rezultatele probelor recoltate au fost conforme.

7. Verificarea respectării Normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, aprobate prin Ordinul MS nr. 914/2006, cu modificările și completările ulterioare

Cele 5 spitale controlate dețin autorizație sanitară de funcționare, cu program de conformare și cu program - cadru de conformare. Conform OUG nr. 168/2022, a fost prelungită până la 31.12.2023 valabilitatea autorizațiilor sanitare de funcționare și a planurilor de conformare.

La Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț au fost constatate următoarele neconformități:

1. Obiectivele planificate în Programul de conformare nu sunt realizate în termenele stabilite și au fost reprogramate.

2. Pavilionul Medicină Internă, cu risc seismic ridicat (RSII) este supraaglomerat - funcționează cu 4 secții, 6 compartimente, Dispensar TBC, birou internări.

3. Întrucât Pavilionul Oncologie este în reabilitare, Secția de Oncologie funcționează fără aviz sanitar. Secția a fost relocată în Pavilionul Medicină internă, cu structura de spitalizare de zi și consultații ambulatoriu la parterul clădirii și cu spitalizarea continuă la etajul 4 al Pavilionului.

4. Întreaga secție Medicină Internă necesită în regim de urgență lucrări de reparații, igienizare, înlocuire tâmplărie interioară și mobilier uzat, reparare pavimente.

5. Toate spațiile secției Chirurgie generală (saloane, holuri, săli de consultații, cabinetele de tratamente, grupuri sanitare) necesită lucrări de reparație, curățenie, igienizare, înlocuire mobilier deteriorat. Holurile Pavilionului Chirurgie sunt degradate, cu infiltrații în pereți și plafoane.

6. În unele secții (ortopedie, urologie, etc) saloanele necesită operațiuni de igienizare și dotare cu mobilier corespunzător.

7. În majoritatea secțiilor amplasarea paturilor este neconformă și numărul de grupuri sanitare este insuficient.

8. Nu este asigurată rezerva de apă curentă a spitalului pentru 1-3 zile.

9. Nu sunt asigurate spațiile necesare pentru structura de spitalizare de zi.

10. Secția Pediatrie funcționează în condiții de structură necorespunzătoare, lucrările de reabilitare la cele 2 pavilioane ale secției Pediatrie fiind sistate.

11. Secția Boli infecțioase necesită lucrări generale de renovare și igienizare.

12. La unele săli de operații nu funcționează toate lavoarele cu apă sterilă, iar unele săli nu funcționează datorită dotării insuficiente.

13. Unele spații sunt aglomerate cu obiecte de mobilier propus spre casare.

14. Spațiul UTS este subdimensionat, suprafața totală este insuficientă volumului activității de transfuzie sanguină din spital, dotările fiind insuficiente.

15. Ploscarele aflate la nivelul secțiilor nu sunt puse în funcțiune.

16. Nu sunt respectate prevederile Ordinului MS nr. 1718/2004 privind existența spațiilor necesare funcționării stației de hemodializă.

17. În întreaga unitate nu este rezolvată adecvat problema vestiarelor pentru personal, acestea fiind amplasate în locuri necorespunzătoare şi în spații neigienizate, nedotate corespunzător, insuficiente, cu mobilier vechi și degradat.

18. În unele secții există cărucioarelor rulante și a tărgilor transport pacienți uzate.

19. La nivelul spitalului nu sunt asigurate cantități suficiente de lavete pentru suprafețe și rezerve mop.

La Spitalul Municipal Roman de Urgență Roman au fost constatate următoarele neconformități:

1. O parte dintre obiectivele planificate în Programul de conformare nu sunt realizate.

2. Datorită structurii constructive deficitare a clădirilor în unele secții există saloane cu un număr mare de paturi (4-6), nefiind respectate normele de amplasare a paturilor precum şi suprafaţa alocată fiecărui pat (secția Medicală, Recuperare, Boli infecțioase, Chirurgie).

3. Numărul de grupuri sanitare este insuficient, tot din motive constructive dar şi pentru că funcționează un număr mare de secții/compartimente.

4. În unele secții nu sunt finalizate lucrările de reparații și dotare a spațiilor pentru depozitarea echipamentelor de curățenie (Secția OG, Boli infecțioase), conform prevederilor Ordinului MS nr. 1761/2021.

5. În unele spații din CPU, pereții si plafoanele prezintă zone cu suprafața deteriorată, nelavabile, la magazia centrală a spitalului toate spațiile au pereții și plafoanele neigienizate, microclimat necorespunzător (temperatură scăzută și umiditate), rafturi insuficiente.

6. La secția Neonatologie, în spațiul destinat bucătăriei dietetice, mobilierul și aragazul, sunt uzate fizic și moral și necesită înlocuire.

7. Unele vestiare ale personalului sunt neigienizate - pereți și plafoane cu infiltrații, cu discontinuități, uși degradate, unele dulapuri vestiar sunt uzate fizic și moral, nu sunt amenajate grupuri sanitare cu dușuri, chiuvete, etc.

La Spitalul Orășenesc „Sf. Dimitrie” Tg. Neamț au fost constatate următoarele neconformități:

1. Unele obiective din Planul de conformare nu au fost realizate, fiind reprogramate.

2. Nu se respectă normele de amplasare a paturilor în unele saloane, precum și suprafața alocată fiecărui pat. Datorită structurii constructive deficitare a clădirii există în principal în unele secții saloane cu un număr mare de paturi (5-6-7).

3. Numărul de grupuri sanitare este insuficient, din motive constructive.

4. În unele spații sunt necesare lucrări privind înlocuirea pavimentului existent, degradat; schimbarea tâmplăriei interioare, uzate; înlocuirea parchetului din saloane cu tarchet; reabilitarea instalațiilor electrice/termice; montarea/revizuirea instalațiilor de fluide medicale și oxigen, acolo unde se impune.

5. Accesul în Pavilioanele secțiilor Pediatrie și Cardiologie, OG, se face pe scări, nefiind dotate cu lifturi.

6. Combina frigorifică omologată de la UTS este defectă.

7. Controlului medical periodic al angajaților nu este finalizat.

8. Nu există rezervă de apă potabilă.

La Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz au fost constatate următoarele neconformități:

1. Structura funcțională CPU nu corespunde prevederilor Ordinului MS nr. 1706/2007, nu sunt amenajate spații suficiente și corespunzătoare ca suprafață, dotare și circuit funcțional, nu există spațiu separat amenajat pentru pregătirea echipamentelor de curățenie, calorifere ruginite.

2. În saloane, la sălile de mese o parte din mobilier este uzat fizic și moral, necesitând înlocuire.

La Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani au fost constatate următoarele neconformități:

1. Nu toate obiectivele din Planul de conformare au fost realizate.

2. În unele secțiilor amplasarea paturilor este neconformă și numărul de grupuri sanitare este insuficient.

3. Spațiile spălătoriei necesită reparații și igienizare.

Recomandări

Urmare acțiunii de control au fost formulate recomandări a căror implementare este monitorizată, de către inspectorii sanitari, în cadrul acțiunilor de re-control.

La Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț au fost formulate următoarele recomandări:

1. Respectarea termenelor stabilite pentru obiectivele planificate in Programul cadru de conformare. Asumarea obiectivelor din Programul operațional și Programul cadru de conformare și de către Autoritatea Publică Locală.

2. Identificarea unor soluții tehnice de consolidare a Pavilionului Medical, cu risc seismic, (RSII), în vederea desfășurării în condiții de siguranță a activității medicale, pentru pacienți și personal.

3. Stabilirea condițiilor și/sau parametrii de funcționare a secțiilor medicale din cadrul Pavilionului Medical, în vederea conformării la legislația în vigoare (Ordinul MS nr.1030/2009).

4. Efectuarea în regim de urgență a lucrărilor de reparații, curățenie și igienizare a spațiilor din Secția Medicină Internă.

5. Finalizarea lucrărilor de reparații, curățenie și igienizare a tuturor spațiilor din Secția Chirurgie generală.

6. Dotarea corespunzătoare a saloanelor, înlocuirea/repararea mobilierului degradat, înlocuirea/recondiționarea tărgilor și scaunelor rulante pentru transportul pacienților, revizuirea instalațiilor sanitare, electrice, fluide medicale în toate spațiile spitalului, unde se impune.

7. Luarea tuturor măsurilor tehnico-organizatorice în vederea conformării la prevederile Ordinului MS nr. 914/2006 privind: asigurarea suprafeței/pat, a normelor de amplasare a paturilor în saloane, a numărului de grupuri sanitare pentru pacienți și personal pentru fiecare secție.

8. Asigurarea rezervei de apă potabilă.

9. Organizarea structurii de spitalizare de zi, conform prevederilor Ordinului MS nr. 914/2006 cu modificările și completările ulterioare.

10. Se vor lua măsuri de finalizare a lucrărilor de reabilitare a pavilionului Pediatrie și se vor da în folosință tronsoanele reabilitate.

11. Demararea lucrărilor de reparații, curățenie și igienizare a saloanelor, cabinetelor, holurile și grupurilor sanitare, repararea/ înlocuirea instalației sanitare din secția Boli Infecțioase.

12. Igienizarea și asigurarea circuitelor funcționale în toate blocurile operatorii, punerea în funcțiune a tuturor lavoarelor pentru apă sterilă, în vederea asigurării funcționalității a tuturor sălilor de operații din Pavilionul Chirurgical.

13. Finalizarea lucrărilor de reabilitare a tronsoanelor din Ambulatoriul integrat.

14. Finalizarea lucrărilor de reabilitare a Pavilionului Oncologie.

15. Eliberarea tuturor spațiilor unității sanitare aglomerate inutil cu obiecte de mobilier, aparatură, echipamente degradate, neutilizate.

16. Efectuarea lucrărilor de reparație și igienizare la holurile laterale cu scările de acces între secțiile Pavilionului Chirurgical.

17. Reorganizarea activităților din spălătoria unității cu dotarea corespunzătoare a spațiilor și asigurarea unui circuit funcțional pentru lenjeria murdară și lenjeria curată.

18. Asigurarea dotării unității de transfuzii sangvine cu echipamente frigorifice și genți de transport omologate. Se va asigura personal calificat, conform normativului. Relocarea UTS într- un spațiu propriu, cu circuite funcționale conform cerințelor.

19. Punerea în funcțiune a ploscarelor existente în secții.

20. Asigurarea unui spațiu conform pentru organizarea și funcționarea stației de dializă, conform legislației în vigoare.

21. Amplasarea vestiarelor pentru personal în spații conforme cu legislația în vigoare, igienizate, dotate corespunzător.

22. Completarea structurii SPIAAM cu un medic infecționist și respectarea atribuțiilor conform prevederilor Ordinului MS nr. 1101/2016.

23. Elaborarea Procedurii Sterilizare în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 1761/2021, asigurarea trasabilității materialelor sterile, asigurarea cu cantitate suficientă de indicatori. Achiziționarea unui aparat pentru termostatarea indicatorilor biologici.

24. Achiziționarea și înlocuirea cărucioarelor rulante și a tărgilor transport pacienți uzate, cu altele noi. Respectarea procedurii de curățare și dezinfecție a acestora, în toate secțiile.

25. Achiziționarea unor cantități suficiente de lavete pentru suprafețe și rezerve mop, în vederea implementării corespunzătoare a prevederilor Ordinului MS nr. 1761/2021 cu modificările și completările ulterioare și utilizarea lor în unitatea sanitară, în mod continuu.

26. Respectarea termenelor de implementare a recomandărilor din Procesele verbale anterioare încheiate de SCSP Neamț în vederea finalizării lucrărilor parțial realizate.

La Spitalul Municipal de Urgență Roman au fost formulate următoarele recomandări:

1. Realizarea obiectivelor planificate în Programul de conformare al spitalului.

2. Luarea tuturor măsurilor tehnico-organizatorice, constructive pentru respectarea prevederilor Ordinului MS nr. 914/2006, respectarea circuitelor funcționale autorizate și avizate.

3. Asigurarea condițiilor igienico-sanitare pentru depozitarea și prelucrarea echipamentelor de curățenie conform prevederilor Ordinului MS nr. 1761/2021, în toate secțiile/compartimentele.

4. Efectuarea reparațiilor necesare la spălătoria centrală pentru lenjeria infecțioasă, a reparațiilor curente la CPU și la magazia centrală spitalului.

5. Reinstruirea personalului lucrător privind aplicarea protocoalelor și procedurilor conform Metodologiei de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care lucrează în sectorul sanitar la produse biologice.

6. Asigurarea condițiilor prevăzute de Ordinul MS nr. 1226/2012, referitoare la spațiul de stocare temporară a deșeurilor periculoase.

7. Amenajarea spațiului destinat bucătăriei dietetice din secția Neonatologie conform normelor de igienă.

8. Amenajarea vestiarelor personalului conform normelor de igienă.

La Spitalul Orășenesc „Sf. Dimitrie” Tg. Neamț au fost formulate următoarele recomandări:

1. Realizarea obiectivelor cuprinse în Planul de conformare.

2. Luarea tuturor măsurilor tehnico-organizatorice în vederea conformării la prevederile Ordinului MS nr. 914/2006 privind: asigurarea suprafeței/pat, a normelor de amplasare a paturilor în saloane, a numărului de grupuri sanitare pentru pacienți și personal pentru fiecare secție.

3. Dotarea structurii ATI din cadrul Secției Obstetrică-Ginecologie a spitalului, astfel încât să corespundă normelor legale în vigoare.

4. Achiziționarea și montarea lifturilor la secțiile Pediatrie, Cardiologie.

5. Începerea lucrărilor de reabilitare a Pavilionului Blocului alimentar și a Spălătoriei centrale.

6. Amenajarea și reorganizarea spațiilor din CPU astfel încât să fie respectate normele în vigoare pentru funcționarea CPU.

7. Reabilitarea Pavilionului central pentru buna funcționare a Secțiilor Medicină Internă, OG, Neonatologie.

8. Efectuarea reparațiilor în secțiile unde se impun astfel de lucrări.

9. Dotarea spălătoriei centrale și a celei din Secția Boli Infecțioase cu uscător electric.

10. Repararea/înlocuirea combinei frigorifice omologate de la UTS.

11. Finalizarea de către personalul auxiliar a examenelor medicale periodice și a cursului de Noțiuni fundamentale de igienă, conform legislației în vigoare.

12. Finalizarea implementării procedurii de marcare și asigurarea trasabilității produselor sterilizate conform normelor.

13. Asigurarea prelucrării lavetelor și rezervelor mop în mașină de spălat cu destinație unică.

14. Implementarea tuturor metodelor calitative de verificare a eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție.

15. Asigurarea rezervei de apă potabilă.

La Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz au fost formulate următoarele recomandări:

1. Asigurarea structurii funcționale a CPU, conform prevederilor Ordinului MS nr. 1706/2007.

2. Înlocuirea mobilierului uzat.

3. Repararea sau înlocuirea utilajelor defecte din cadrul Spălătoriei.

4. Înființarea Registrului electronic unic de monitorizare a infecțiilor asociate asistenței medicale, în format electronic la nivel de unitate și secție.

La Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani au fost formulate următoarele recomandări:

1. Realizarea obiectivelor cuprinse în Planul de conformare.

2. Luarea tuturor măsurilor tehnico-organizatorice în vederea conformării la prevederile Ordinului MS nr. 914/2006 privind: asigurarea suprafeței/pat, a normelor de amplasare a paturilor în saloane, a numărului de grupuri sanitare pentru pacienți şi personal pentru fiecare secție.

3. Programarea și efectuarea lucrărilor de reorganizare, curățenie și igienizare a Spălătoriei centrale astfel încât să corespundă Ordinului MS nr. 1025/2000, privind funcționarea unei spălătorii în unitățile sanitare cu paturi.

4. Monitorizarea parametrilor ISDM conform Ordinului MS nr. 1279/2012.

Măsuri dispuse

Pentru neconformitățile constatate la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț a fost aplicată o amendă contravențională în valoare de 30.000 lei, conform HGR nr. 857/2011, art.30, lit. e, pentru nerespectarea prevederilor Ordinul MS nr. 914/2006, un avertisment, conform OUG nr. 2/2001, art. 7, alin. (1) pentru nerespectarea prevederilor Ordinului MS nr. 1761/2021, art. 53 și un avertisment, conform OUG nr. 2/2001, art. 7, alin. (1) pentru nerespectarea prevederilor Ordinului MS nr. 1101/2016, Anexa 1, Cap. 2, alin. (12).

La Spitalul Municipal de Urgență Roman a fost aplicată o amendă contravențională în valoare de 2.000 lei, conform HGR nr. 857/2011, art. 33, lit. a pentru nerespectarea prevederilor Ordinului MS nr. 1761/2021, art. 6, o amendă contravențională în valoare de 2.000 lei, conform HGR nr. 857/2011, art. 32, lit. k pentru nerespectarea prevederilor Ordinului MS nr. 1761/2021, art. 7, alin. (3) și un avertisment, conform OUG nr. 2/2001, art. 7, alin. (1), pentru nerespectarea prevederilor Ordinului MS nr. 1101/2016, Anexa 1, Cap. 2, alin. (12).

La Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz a fost aplicat un avertisment, conform OUG nr. 2/2001, art. 7, alin. (1), pentru nerespectarea Ordinului MS nr. 1101/2006, Anexa 2, cap. I, punctul 1.

 

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.