www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Educație pentru sănătate Proiecte „VIOLENȚA ÎN ȘCOLI”

„VIOLENȚA ÎN ȘCOLI”

„VIOLENȚA ÎN ȘCOLI”

Parteneriat Direcția de Sănătate Publică Neamț, Asociatia Psihologilor de Familie din Romania – Filiala Neamt, Colegiul Național de Informatică Piatra-Neamț având ca obiect iniţierea şi derularea de programe, proiecte, campanii şi acţiuni punctuale de prevenire a consumului de droguri si a violentei in scoli si licee

I. Scopul:

Iniţierea şi derularea de programe, proiecte, campanii şi acţiuni punctuale de prevenire a consumului de droguri si a violentei in scoli si licee.

II. Grupul ţintă:

Elevi din școlile și liceele din județul Neamț.

III. Participanţi la proiect:

ASOCIATIA NATIONALA A PSIHOLOGILOR DE FAMILIE DIN ROMANIA-FILIALA NEAMT - Fodor (Andrei) Gabriela, consilier psiholog

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA NEAMT  - dr. Carmen Dumitreasa, medic la Compartimentul Programe de Promovare a Sanatatii

COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA - tehnician informatica, psiholog clinician in supervizare, Panainte Olga

IV. Activitati:

Activităţi comune:

În cadrul acestui parteneriat, părţile vor desfăşura următoarele activităţi comune:

 • Iniţierea, dezvoltarea  şi derularea de programe, proiecte şi campanii care să aibă ca obiect prevenirea consumului de droguri si a violentei in scoli si licee, in mediul scolar, in parteneriat cu structuri ale administratiei publice locale, organizatii neguvernamentale si mass-media.
 • Organizarea de cursuri, seminarii, mese rotunde etc. pe teme de prevenirea consumului de droguri si a violentei in scoli si licee  cu public tinta specific (profesori, psihopedagogi, profesori diriginti, parinti, asistenti medicali din cadrul unitatilor scolare etc.).
 • Dezvoltarea activitatilor de timp liber ale copiilor,  in parteneriat cu structurile locale ale institutiilor implicate, (manifestari artistice, tehnice si sportive) desfasurate  in palate si cluburi ale copiilor, in cluburi sportive si tabere scolare.
 • Desfăşurarea de activităţi comune de informare şi prevenire a violentei si consumului de droguri, in zonele frecventate de copii si tineret.
 • Elaborarea, distribuirea şi difuzarea de materiale informativ-preventive specifice.

Activităţi desfăşurate de Asociatia Psihologilor de Familie din Romania – Filiala Neamț

 • Desemnarea unui reprezentant in relatia de colaborare cu DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA NEAMT;
 • Iniţierea de programe, proiecte, campanii de prevenire a violentei si consumului de droguri;
 • Elaborarea si asigurarea continutului  materialelor cu caracter informativ-preventiv ce urmeaza a fi editate in  comun.
 • Promovarea parteneriatului cu DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA  NEAMT, cu ocazia diferitelor activitati desfasurate.
 • Implicarea activa cu resurse umane si informationale, materiale si financiare, in cadrul activitatilor din proiectele comune;
 • Invitarea reprezentantilor DIRECTIEI DE SANATATE PUBLICA NEAMT la activitatile cu caracter oficial. 

Activităţi desfăşurate de DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA  NEAMT SI COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA PIATRA NEAMT

 • Desemnarea unui reprezentant  în relaţia de colaborare cu Asociatia PFR-Neamt .
 • Iniţierea de programe, proiecte/campanii de prevenire, în colaborare.
 • Implicarea activă, cu resurse umane, materiale şi informaţionale, în cadrul activităţilor din proiectele comune.
 • Invitarea reprezentantilor Asociatiei  la activităţile cu caracter oficial organizate  in parteneriat.

        Copyright © 2004-2023 Direcția de Sănătate Publică Neamț.