www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni

Certificate de conformitate

 • Începând cu data de 1 septembrie 2010, dosarele pentru eliberarea documentelor necesare recunoaşterii calificărilor româneşti în celelalte state ale Uniunii Europene, a certificatelor care atestă obţinerea titlului de  medic / medic dentist / farmacist specialist sau primar, a adeverinţelor de abilităţi dobândite, precum şi a altor documente emise de Ministerul Sănătăţii, se depun la sediul direcţiilor de sănătate publică.

  Începând cu data 4 ianuarie 2016, cererile de eliberare a documentelor necesare recunoaşterii calificărilor româneşti de asistent medical generalist, de moasă şi de asistent medical se depun la filiala OAMGMAMR la care solicitantul este membru sau la filiala OAMGMAMR în a cărei rază teritorială domiciliază solicitantul.

  Persoanele desemnate la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Neamț, cu atribuţii în primirea dosarelor, respectiv eliberarea documentelor de recunoaştere a calificărilor româneşti în celelalte state ale Uniunii Europene sunt: 
       •   Titular: Brocea Corina, consilier superior, Compartiment R.U.N.O.S.
       •   Înlocuitor: Brețcanu Drugă Maria, consilier principal, Compartiment R.U.N.O.S.
  Date de contact: Compartiment R.U.N.O.S.
                             Telefon: 0233234709; 0233234441;

                              e-mail: sant@sant.rocbrocea@sant.ro, mbretcanu@sant.ro

           Programul de primire a dosarelor, respectiv de eliberare a documentelor de recunoaştere este următorul:
       •   În zilele de marți și joi, între orele 08.30 şi 16.00;

           Dosarele (obligatoriu un dosar de plastic cu şină) cu actele necesare eliberării documentelor de  recunoaştere a calificărilor româneşti în celelalte state ale Uniunii Europene, se depun la Direcţia de Sănătate Publică Neamț, str. Bld. Dacia nr.4A,  parter, biroul R.U.N.O.S.

  Actele necesare obţinerii certificatelor de conformitate sunt prevăzute în 

  GHIDUL Privind documentele care se depun la direcţiile de sănătate publică, precum şi a documentelor emise de Ministerul Sănătăţii care pot fi  eliberate prin direcţiile de sănătate publică.

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.