www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni

Asistenţi medicali generalişti

1. Certificatul de Conformitate se eliberează în cazul titularilor:

 • Diplomei de absolvire de studii superioare de scurtă durată de asistent medical generalist, începând cu promoţia 2006 de absolvenţi;
 • Diplomei de Licenţă de asistent medical generalist începând cu promoţia 2007 de absolvenţi;

Documente necesare:

 • cerere in care se vor preciza si datele de contact;
 • copia actului de identitate;
 • copia legalizata dupa diploma de bacalaureat;
 • copie legalizata dupa diploma de asistent medical generalist;
 • copie legalizata dupa foaia matricola;
 • adeverinta eliberata de unitatea de invatamant absolvita in care se precizeaza perioada in care au fost efectuate studiile universitare;
 • copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).

2. Certificatul care atestă drepturi câştigate specifice în profesia de asistent medical generalist se eliberează în cazul asistenţilor medicali generalişti care fac dovada exercitării efective şi legale a activităţilor de îngrijiri generale de sănătate în România pe o durata de minim 5 ani consecutiv din ultimii 7 care preced eliberarea acestui certificat, titulari ai:

 • Certificatului de Competenţe Profesionale de Asistent Medical Generalist eliberat de şcolile postliceale sanitare.

Documente necesare:

 • cerere in care se vor preciza şi datele de contact;
 • copie actului de identitate;
 • copie legalizată după diploma de bacalaureat;
 • copie legalizată după Certificatul de Competenţe Profesionale;
 • copie legalizata după foaia matricolă;
 • adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ absolvită prin care se atestă perioada în care au fost efectuate studiile postliceale;
 • copie legalizata dupa cartea de muncă sau adeverinţă de la unitatea angajatoare din care sa rezulte experienţa profesională menţionată, conform modelului;
 • copie legalizată după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).

        Copyright © 2004-2023 Direcția de Sănătate Publică Neamț.