www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni

Documente necesare in vederea obtinerii avizului

    În vederea obținerii avizului prevăzut de art. 391alin (8) din Legea 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, solicitanții vor depune la sediul Direcției de Sănătate Publică a Județului Neamț, următoarele documente:

-   Cererea tip (model);

-   Declarație de consimțământ prelucrare date cu caracter personal (model);

-   Copie CI/BI/Pașaport;

-   Copie Certificat de Membru al Colegiului Medicilor din România;

-   Copie Aviz liberă practică, în termen de valabilitate;

-  Certificat medical de sănătate tip A5, în care se precizează aptitudinea din punct de vedere medical (fizic, psihic și medicina muncii) pentru exercitarea activității în specialitatea respectivă;

 

Dosarul se va depune la Registratura Direcţiei de Sănătate Publică a Județului Neamț, str. B-dul Dacia, nr.4A, Piatra Neamț cu cel puţin 15 zile înainte de împlinirea vârstei de 67 ani sau de expirarea termenului pentru care a fost deja aprobată prelungirea activităţii peste vârsta legală de pensionare.

        Copyright © 2004-2023 Direcția de Sănătate Publică Neamț.