www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni

Concurs pentru ocuparea postului vacant, funcție publică de conducere, în cadrul Serviciului Control în Sănătate Publică al Direcției de Sănătate Publică Neamț, noiembrie 2019

Direcția De Sănătate Publică Neamț cu sediul în: loc. Piatra Neamț, str. Bld. Dacia, nr. 4A jud. Neamț in baza HG 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, funcție publică de conducere, în cadrul Serviciului Control în Sănătate Publică al D.S.P. Neamț.

Condiții specifice de participare la concurs:

  • Studii universitare de licență, absolvite cu diplomă sau echivalentă în specialitatea medicină;
  • Studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice; 
  • Să dețină gradul de medic specialist sau primar în specialitatea de igienă sau sănătate publică și management;
  • Să aibă 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice. 

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

Proba scrisă: - data de 25 /11/2019, ora 10,00, la sediul instituției;

Interviu: - data de 27/11/2019, ora 10,00, la sediul instituției.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției in  termen  de  20 de zile de la data publicării anunțului, în perioada  25  octombrie - 13 noiembrie 2019.

Date contact: tel.:0233234709, Breţcanu-Drugă Maria-consilier I superior, compartiment R.U.N.O.S.

 

        Copyright © 2004-2020 Direcția de Sănătate Publică Neamț.