www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni

Concurs pentru ocuparea a două posturi vacante, funcții publice de execuție – inspector clasa I grad profesional superior, noiembrie 2019

Direcția De Sănătate Publică Neamț cu sediul în: loc. Piatra Neamț, str. Bld. Dacia, nr. 4A, jud. Neamț in baza HG 188/1999, organizează concurs pentru ocupare a două posturi vacante, funcții publice de execuție, de inspector clasa I grad profesional superior, gradația 5, în compartimentele:

 • control al asistenței medicale a mamei şi copilului;
 • control al asistenței medicale a comunităților la risc.

Condiții specifice de participare la concurs:

 1. pentru funcția de inspector clasa I grad profesional superior din cadrul Compartimentului de control al asistenței medicale a mamei şi copilului:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul sănătate, specialitatea medicină şi confirmare în specialitatea medicală de igienă/medicina muncii/sănătate publică și management,  sau domeniul științe biologice  și biomedicale, specialitatea biochimie;
  • să aibă cel puțin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
 2. pentru funcția de inspector clasa I grad profesional superior din cadrul Compartimentului de control al asistenței medicale a comunităților la risc:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul sănătate, specialitatea medicină şi confirmare în specialitățile medicale de igienă/medicina muncii/sănătate publică și management, sau farmacie;
  • să aibă cel puțin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

Proba scrisă: data de 18 /11/2019, ora 10,00, la sediul instituției;

Interviu: data 20/11/2019, ora 10,00, la sediul instituției.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției in  termen  de  20 de zile de la data publicării anunțului in Monitorul Oficial.

Date contact: tel.: 0233 234709, Breţcanu-Drugă Maria-consilier I superior, compartiment R.U.N.O.S.

        Copyright © 2004-2020 Direcția de Sănătate Publică Neamț.