www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Cursuri, examene, concursuri Concurs de ocupare a unui post temporar vacant de inspector superior în cadrul Direcției de Sănătate Publică Neamț, iulie 2019 Bibliografie concurs de ocupare a postului temporar vacant de inspector superior în cadrul Compartimentului de Asistenta Medicala si Programe din Direcția de Sănătate Publică Neamț, iulie 2019

Bibliografie concurs de ocupare a postului temporar vacant de inspector superior în cadrul Compartimentului de Asistenta Medicala si Programe din Direcția de Sănătate Publică Neamț, iulie 2019

  1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicată;
  3. OMS nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
  4. Ordonanta de urgenţă nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale;
  5. H.G. nr. 56/2009 norme metodologice de aplicare a ordonantei de urgenta nr. 162/2008 privind transferul de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale;
  6. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Titlul I – Sănătate publică;
  7. H.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară;
  8. Ordin nr. 619 din 14 august 2002 pentru aprobarea funcţionării ocupaţiei de mediator sanitar şi a Normelor tehnice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii mediatorilor sanitari;
  9. Constituția României, republicată.

        Copyright © 2004-2020 Direcția de Sănătate Publică Neamț.