www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni

Rezultate obținute în urma contestațiilor la proba de interviu din data de 07.09.2023, concurs organizat de DSPJ Neamț pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală, pe perioadă nedeterminată, de șofer I

Rezultate obținute în urma contestațiilor la proba de interviu din data de 07.09.2023, concurs organizat de Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală, pe perioadă nedeterminată, de șofer I la Serviciul Administrativ și Mentenanță

 

Având în vedere prevederile art. 53 - art.57 din Hotărârea Guvernului nr. 1336 /2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carieirei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de contestație comunică următoarele rezultate la contestațiile formulate la selecția de dosare:

Nr. crt. ID candidat
(număr de înregistrare dosar)
Rezultatul probei interviu Rezultatul probei interviu
ADMIS / RESPINS
1.  9.528/16.08.2023
10.525/08.09.2023
10.536/11.09.2023
69,82 ADMIS

Afișat astăzi, 11.09.2023, ora 12.00 la sediul Direcției de Sănătate Publică a Județului Neamț și pe site-ul unității, respectiv www.sant.ro.

 

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.