www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni

Rezultat probă scrisă la concursul organizat de DSPJ Neamț pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală, pe perioadă nedeterminată, de șofer I la Serviciul Administrativ și Mentenanță

Nr.
crt.

ID candidat
(număr de înregistrare dosar)

 Punctajul final
al probei scrise

Rezultatul probei scrise
ADMIS / RESPINS

1.

9.528 /16.08.2023

50,13

ADMIS

2.

9.666 /21.08.2023

41,70

RESPINS

3.

9.668 /21.08.2023

58,80

ADMIS

4.

9.675 /21.08.2023

41,40

RESPINS

5.

9.714 /22.08.2023

ABSENT

ABSENT

6.

9.746 /22.08.2023

53,19

ADMIS

7.

9.748 /22.08.2023

43,10

RESPINS

8.

9.860 /24.08.2023

42,10

RESPINS

9.

9.862 /24.08.2023

44,14

RESPINS

Candidații declarați admiși în urma probei scrise vor susține proba interviu în data de 07 septembrie 2023, ora 10.00, la sediul Direcției de Sănătate Publică a Județului Neamț, din Piatra Neamț,  b-dul Dacia , Nr.4A.

În temeiul art.53 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, candidații nemulțumiți pot depune contestație la sediul Direcției de Sănătate Publică Neamț din b-dul Dacia, Nr.4A și vor primi răspuns la contestația depusă până la data de 05.09.2023, ora 16.30.

Afișat astăzi, 04.09.2023, ora 16.30 la sediul Direcției de Sănătate Publică a Județului Neamț și pe site-ul unității, respectiv www.sant.ro.

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.