Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Legislație Regulamente UE

Regulamente UE

2.21428571429

Aditivi

Regulamentul nr. 1331/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare si aromele alimentare

LexUriServ

Regulamentul nr. 1332/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind enzimele alimentare si de modificare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, a Directivei 2000/13/CE, a Directivei 2001/112/CE a Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 258/97

LexUriServ 2

Regulamentul nr. 1333/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari

LexUriServ3

Regulamentul nr. 1334/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind aromele si anumite ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante destinate utilizării în si pe produsele alimentare si de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului,a Regulamentelor (CE) nr. 2232/96 si (CE) nr. 110/2008 si a Directivei 2000/13/CE

LexUriServ4

Alimente cu destinatie nutritionala speciala

REGLEMENTAREA COMISIEI (EC) nr.1609/2006 din data de 27.10.2006 pentru autorizarea punerii pe piaţa a formulei pentru sugari bazata pe hidrolizaţi de proteine din zer provenit din proteine din lapte de vaca pentru o perioada de doi ani

08092204-MSP-monitorul oficial UE-22.09.2008-traducere

Regulamentul (CE) nr. 953/2009 din 13 octombrie 2009 privind substantele care pot fi adăugate cu anumite scopuri nutritionale în produsele alimentare destinate unei alimentatii speciale

Regulament 953/2009

Biocide

Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide Text cu relevanță pentru SEE

Regulament 1451/2007

Decizia Comisiei 2008_809 de neincludere in Anexa I, IA, IB la Directiva 1998_8CE a unor substante

Decizia Comisiei 2008

Regulament 450

Materiale in contact cu alimentul

Regulamentul nr. 1935/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 27 octombrie 2004 privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare şi de abrogare a Directivelor 80/590/CEE şi 89/109/CEE

Regulamentul 1935/2004

Regulamentul (CE) nr. 1895/2005 cu privire la limitarea utilizării anumitor derivaţi epoxidici în materialele şi obiectele destinate a veni în contact cu alimentele

Regulament 1895/2005 corectat

Regulamentul (CE) nr. 2023/2006 din 22 decembrie 2006 privind buna practică de fabricație a materialelor și a obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare (Text cu relevanță pentru SEE)

Regulamentul 2023/2006

Regulamentul (CE) nr. 282/2008 din 27 martie 2008 privind materialele și obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2023/2006

Regulamentul 282/2008

Regulamentul (CE) nr. 372/2007 din 2 aprilie 2007 de stabilire a limitelor de migrare provizorii pentru plastifianții utilizați în garnituri de etanșare ale capacelor, destinate să vină în contact cu produsele alimentare (Text cu relevanță pentru SEE)

Regulamentul 372

Regulamentul (CE) nr. 597/2008 din 24 iunie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 372/2007 de stabilire a limitelor de migrare provizorii pentru plastifianții utilizați în garnituri de etanșare ale capacelor, destinate să vină în contact cu produsele alimentare

Regulamentul 597/2008

Recomandări pentru întocmirea unui dosar pentru evaluarea de către EFSA a siguranţei substanţelor active sau inteligente prezente în materialele active şi inteligente şi obiecte destinate să vină în contact cu produsele alimentare

Regulament

Regulamentul (CE) nr.  975/2009 din 19 octombrie 2009 de modificare a Directivei 2002/72/CE privind materialele si obiectele din material plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare

Regulament 975/2009

Mentiuni nutritionale si de sanatate cu privire cu privire la alimente

CORRIGENDA Erată la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 asupra menţiunilor nutriţionale şi de sănătate cu privire la alimente (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 404 din data de 30 decembrie 2006)

Regulamentul (CE) nr.  1924/2006 va avea următorul conţinut: Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din data de 20 decembrie 2006 asupra menţiunilor nutriţionale şi de sănătate cu privire la alimente

Corrigenda

Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate asociate alimentelor

Regulament 1924/2006

Radiații ionizante

Regulamentul (CE) nr. 733/2008 al Consiliului din 15 iulie 2008 privind condițiile de import al produselor agricole originare din țările terțe în urma accidentului produs la centrala nucleară de la Cernobâl

Regulamentul 733

Regulamentul 2006

Regulamentul 2008

        Copyright © 2004-2017 Direcția de Sănătate Publică Neamț.