www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Cursuri, examene, concursuri Arhiva Concurs de ocupare a posturilor de consilier superior și consilier principal în cadrul Direcției de Sănătate Publică Neamț, martie 2016

Anunț privind organizarea concursului de ocupare a posturilor de consilier superior și consilier principal în cadrul Direcției de Sănătate Publică Neamț

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ organizează concurs pentru ocuparea a două funcţii publice vacante de execuţie, pe perioadă nedeterminată, una de consilier superior, specialitatea economie, în cadrul Compartimentului Buget-Finanţe şi una de consilier principal, specialitatea psihologie, în cadrul Compartimentului Asistenţă Medicală şi Programe.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească participanţii şi actele necesare pentru înscriere la concurs sunt:

  • Cerere de înscriere;
  • Act de identitate (original+copie);
  • Diplomă de licenţă, specializarea economie /psihologie (original+copie);
  • Studii superioare de lungă durată;
  • Vechime în specialitate de minim 6 ani - grad principal şi 9 ani - grad superior.
  • Copie după carnetul de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor;
  • Curriculum vitae;
  • Cazier judiciar (original);
  • Adeverinţă medicală de la medicul de familie în care se vor stipula toate antecedentele personale patologice (original).

Concursul va avea loc la sediul Direcţiei de Sănătate Publică, bld.Dacia, nr.4A, în data de 11 martie 2016, ora 10,00  – proba scrisă.

Data ultimei zile de depunere a dosarelor este 07.03.2016

Relaţii suplimentare la telefon 0233/234709, fax 0233/213874.

        Copyright © 2004-2019 Direcția de Sănătate Publică Neamț.