www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Cursuri, examene, concursuri Arhiva Concurs de ocupare a posturilor de chimist debutant și biolog în cadrul Direcției de Sănătate Publică Neamț, martie 2016

Anunț privind organizarea concursului de ocupare a posturilor de chimist debutant și biolog în cadrul Direcției de Sănătate Publică Neamț

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.869/2015, „pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice...”, Direcția de Sănătate Publică Neamț, scoate la concurs următoarele posturi:

 • un post de chimist debutant, pentru Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică – Compartiment Chimie Sanitară şi Toxicologie;
 • un post de biolog pentru Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică – Compartiment Diagnostic Microbiologic.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 2. copie xerox a actului de identitate;
 3. copie xerox de pe diploma de biolog/chimist şi adeverinţă/certificat de conformare în gradul profesional;
 4. copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 5. dovada/înscrisul din care rezulte nu i-a fost aplicată una dinsancţiunile prevăzute la art.39 alin.(1)lit.c) sau d) din Legea nr.460/2003 privind exercitarea profesiilor de biolog, biochimist şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea OBBCSSR;
 6. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr.3 la ordin;
 7. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 8. curriculum vitae;
 9. cazierul judiciar;
 10. certificat medical care rezulte este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 11. chitanţă de plată a taxei de concurs. taxa de concurs este de 150 lei.

Anunţul a apărut în revista „Viaţa medicala” nr.3 (1357) din data de 15.01.2016. 

Înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia anunţului în „Viaţa medicală” .

Data organizării concursului va fi anunţată ulterior, în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în „Viaţa medicală” .

Relaţii suplimentare cu privire la bibliografie şi conţinutul dosarului pentru concurs se obţin la biroul resurse umane din cadrul unitaăţii sau la telefon 0233/234709 .

        Copyright © 2004-2019 Direcția de Sănătate Publică Neamț.