www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Cursuri, examene, concursuri Arhiva Concurs de ocupare a postului de consilier superior în cadrul Direcției de Sănătate Publică Neamț, februarie 2017

Anunț privind organizarea concursului de ocupare a postului de consilier superior în cadrul Direcției de Sănătate Publică Neamț

Direcția de Sănătate Publică Neamț organizează concurs pentru ocuparea a unei funcții publice vacante de execuție, pe perioadă nedeterminată, de consilier superior, specialitatea economie, în cadrul Compartimentului Asistență Medicală și Programe.

Condițiile și actele necesare pe care trebuie să le îndeplinească participanții pentru înscriere la concurs sunt:

  • Cerere de înscriere;
  • Act de identitate (original+copie);
  • Diplomă de licență, specializarea economie (original+copie);
  • Studii superioare de lungă durată;
  • Vechime în specialitate de minim 9 ani;
  • Copie după carnetul de muncă sau adeverință care să ateste vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor;
  • Curriculum vitae;
  • Cazier judiciar (original);
  • Adeverință medicală de la medicul de familie în care se vor stipula toate antecedentele personale patologice (original).

Concursul va avea loc la sediul Direcției de Sănătate Publică, bld. Dacia, nr. 4A, în data de 17 februarie 2017, ora 10,00 – proba scrisă.

Data ultimei zile de depunere a dosarelor este 07.02.2017.

Relații suplimentare la telefon 0233/234709, fax 0233/213874.

 

        Copyright © 2004-2019 Direcția de Sănătate Publică Neamț.