www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Cursuri, examene, concursuri Arhiva Concurs de ocupare a postului de chimist debutant în cadrul Direcției de Sănătate Publică Neamț, 2017

Anunț privind organizarea concursului de ocupare a postului de chimist debutant în cadrul Direcției de Sănătate Publică Neamț

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 869/2015, „pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice,....” DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NEAMŢ, scoate la CONCURS un post de chimist debutant, specialitatea chimie alimentară pentru Laboratorul de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică – Chimie Sanitară și Toxicologie.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

  • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze; 
  • copie xerox a actului de identitate în termen de valabilitate;
  • copie xerox de pe diploma de chimist/certificat de conformare în gradul profesional;
  • copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
  • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
  • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; 
  • cazierul judiciar;
  • certificat medical care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
  • chitanţă de plată a taxei de concurs. taxa de concurs este de 150 lei.

Anunţul a apărut în revista „Viaţa medicala” nr. 17 din data de 28.04.2017.

Înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia anunţului în „Viaţa medicală”.

Data organizării concursului va fi anunţată ulterior, în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în „Viaţa medicală”.

Relaţii suplimentare cu privire la bibliografie şi conţinutul dosarului pentru concurs se obţin la biroul resurse umane din cadrul unităţii sau la telefon 0233/234709.

        Copyright © 2004-2019 Direcția de Sănătate Publică Neamț.