www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Cursuri, examene, concursuri Arhiva Anunț privind organizarea concursului de ocupare a unor posturi de conducere din cadrul Direcției de Sănătate Publică Neamț, iunie 2016

Anunț privind organizarea concursului de ocupare a unor posturi de conducere din cadrul Direcției de Sănătate Publică Neamț, iunie 2016

 În conformitate cu prevederile Ord.m.s.p. nr.1.406/2006, coroborat cu prevederile art.184 din Legea nr.95/2006, următoarele posturi:

 • şef Compartiment de Supraveghere Epidemiologică şi Control Boli Transmisibile – medic specialitatea epidemiologie; 
 • şef Compartiment de Evaluare a Factorilor de Risc din Mediul de Viaţă şi Muncă – medic specialitatea igienă;
 • şef Compartiment de Evaluare şi Promovare a Sănătăţii – medic specialitatea epidemiologie;

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 1. cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 2. copie xerox după diploma de studii;
 3. adeverinţă din care să reiasă confirmarea în grad profesional;
 4. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut la Anexa nr.2 la normele menţionate;
 5. declaraţia pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte care îl fac incompatibil cu funcţia pentru ocuparea căreia doreşte să concureze;
 6. declaraţia pe propria răspundere a candidatului, din care rezulte nu se află în stare de incompatibilitate;
 7. certificatul privind starea de sănătate;
 8. dovada/adeverinţa din care rezulte în ultimii 2 ani nu a fost sancţionat de către conducerea unităţilor în care şi-a desfăşurat activitatea sau de către Colegiul Medicilor din România;
 9. copia xerox a autorizaţiei de liberă practică sau certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România;
 10. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care ateste confirmarea în specialitate şi vechimea în specialitate;
 11. un proiect de management privind evoluţia viitoare a secţiei, laboratorului sau serviciului medical;
 12. chitanţa de plată a taxei de concurs.

La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod curent şi în care sunt confirmaţi prin Ordin al ministrului sănătăţii publice (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării şi încadrării ca medic specialist).

La concursul pentru ocuparea funcţiilor de şef de secţie se pot prezinta candidaţii care au obţinut atestatul în managementul serviciilor de sănătate şi cei care depun declaraţie pe propria răspundere că vor obţine acest atestat în maximum un an de la numirea în funcţie. 

Persoanele sancţionate în ultimii 2 ani de către unităţile la care au fost angajate sau de către Colegiul Medicilor din România, precum şi cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condiţiile stabilite la art. 5 lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs.

Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu - susţinerea proiectului de management, probă scrisă, probă clinică sau practică. 

Proba scrisă a concursului se susţine după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi legislaţia secundară aferentă.

Proba clinică sau proba practică se susţine pe baza metodologiei stabilite pentru obţinerea titlului de medic specialist.

Înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile de la apariţia în revista Viaţa medicală”, iar concursul se organizează după 30 zile de la publicare.

Anunţul îl găsiţi publicat în revista „Viaţa medicală” nr.17(1371)/22.04.2016. 

Relaţii la telefon nr.0233234709, compartimentul RUNOS al DSP Neamţ.

 

 

        Copyright © 2004-2019 Direcția de Sănătate Publică Neamț.