www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Cursuri, examene, concursuri Arhiva Anunț privind organizarea concursului de ocupare a postului de inspector superior în cadrul Direcției de Sănătate Publică Neamț, martie 2016

Anunț privind organizarea concursului de ocupare a postului de inspector superior în cadrul Direcției de Sănătate Publică Neamț, martie 2016

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de execuţie, pe perioadă nedeterminată, de inspector superior, specialitatea medic de igienă, în cadrul Serviciului Control în sănătate publică - Compartimentul Inspecţia şi Controlul Factorilor de Risc din Mediul de Viaţă şi Muncă, conform H.G.nr.611/2008.

Condiţiile şi actele necesare pe care trebuie să le îndeplinească participanţii pentru înscriere la concurs sunt:

  • Cerere de înscriere;
  • Act de identitate (original+copie);
  • Diplomă de licenţă, specializarea medicină (original+copie);
  • Studii superioare de lungă durată;
  • Vechime în specialitatea medic de igienă de minim 9 ani;
  • Copie după carnetul de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor;
  • Curriculum vitae;
  • Cazier judiciar (original);-  Adeverinţă medicală de la medicul de familie în care se vor stipula toate antecedentele personale patologice (original).

Concursul va avea loc la sediul Direcţiei de Sănătate Publică, bld.Dacia, nr.4A, în data de 14 martie 2016, ora 10,00  – proba scrisă.

Data ultimei zile de depunere a dosarelor este 08.03.2016.

Relaţii suplimentare la telefon 0233/234709, fax 0233/213874.
 

        Copyright © 2004-2019 Direcția de Sănătate Publică Neamț.